Sådan overdrager du din bolig med et familielån

Her kan du læse alt om, hvordan du overdrager din bolig ved hjælp af et familielån.

Vi er sikre på, at når du har bevæget dig ind på denne artikel, så er du allerede begyndt at overveje muligheden for en familieoverdragelse af din bolig. Naturligvis kan du også stå i den anden ende, som personen der skal overtage ejendommen, men vi holder os for nemheds skyld til førstnævnte scenarie.

Der er ingen tvivl om, at en overdragelse af din bolig til et nærtstående familiemedlem er en rigtig god mulighed for at videregive økonomiske midler til den næste generation, uden at der bliver opkrævet store skattemæssige afgifter.

I denne artikel kan du læse meget mere omkring, hvordan du på bedste måde finansierer en familiehandel, og du kan også blive inspireret til netop den metode, som passer bedst til dig, familierelationen og jeres generelle økonomiske situation.

Hvordan skal du overdrage din bolig?

Når først at du er afklaret med at ville overdrage boligen til f.eks. dit voksne barn, så findes der forskellige måder, hvorpå dette kan finansieres.

Du kender helt sikkert allerede til 15%-reglen, hvor prisen, som din bolig kan sælges for, er 15% under den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Skal vi tage udgangspunkt i et tænkt eksempel, så kan det være at den offentlige ejendomsvurdering af dit hus er 1.000.000 kr., hvorfor du kan sælge ejendommen for 850.000 kr.

Købesummen på de 850.000 kroner kan i og for sig sagtens afvikles, som ved en almindelig ejendomshandel, hvor dit voksne barn betaler beløbet kontant. Dog er dette ikke særligt ofte, at denne metode tages i brug, da det jo egentlig er for at give midler videre til den næste generation, at mange forældre vælger at foretage en familieoverdragelse.

Derfor skal vi nu fortælle dig mere omkring mulighederne for at oprette et gældsbrev, som også bliver kaldt for et familielån.

Fordele ved et familielån

Faktisk så er betegnelsen ”familielån” en lille smule misvisende, da denne låntype kan oprettes såvel mellem kolleger, venner som familie. Dog ser vi oftest, at netop gældsbreve bliver oprettet mellem nære familiemedlemmer, og det er også det vi vil beskrive i denne sammenhæng.

Du kan nemlig selv oprette et gældsbrev tilsvarende købesummen på de 850.000 kr., som du kan låne til dit barn, som skal overtage boligen.

Opretter du det, der hedder et anfordringslån, så kan du faktisk låne pengene ud rentefrit, hvilket er meget fordelagtige lånevilkår for låntageren.

I kan selv aftale rammerne for lånet, som blot skal oprettes som et gældsbrev, som vi altid vil anbefale, bliver oprettet i samarbejde med en juridisk partner, da der er nogle juridiske forhold, der er utroligt vigtigt at have for øje.  

Især hvis du har tænkt dig at hjælpe dit barn med at afdrage på lånet via den afgiftsfrie pengegave på 69.500 kr., som du årligt må skænke til dine børn.

Hvad skal du være opmærksom på ved familielån og pengegaver

SKAT tillader som nævnt, at du kan give pengegaver på op til 69.500 kr. om året, uden at disse er afgiftsberettiget, hvorved at dette beløb overskrides bliver modtageren af gaven pålagt en gaveafgift på 15% af det overskydende beløb.

Vælger du at oprette et gældsbrev, hvor du allerede på forhånd ved, at du vil hjælpe dit barn med at afdrage på lånet, ved netop at give den årlige afgiftsfrie pengegave, så er det meget vigtigt, at dette ikke indgår i selve gældsbrevet.

Ellers vil SKAT anse lånet som en pengegave, og dermed vil låntager blive pålagt en gaveafgift på 15% af hele beløbet modregnet det bundfradrag på 69.500 kr. som ikke er afgiftsberettiget.

Du skal altså først oprette lånet uden at nævne noget om planerne for afgiftsfrie gaver. Når først gældsbrevet er blevet underskrevet, så kan du så i de efterfølgende kalenderår give afgiftsfrie gaver, som kan anvendes til at afdrage på lånet.

Har du behov for yderligere hjælp til, hvad der er bedst at gøre i din situation, så er du altid velkommen til at hive fat i os med yderligere spørgsmål her.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har flere børn?

Der er forskel på, hvad SKAT anser som værende en gave, og så på hvordan familie ser på en gave. Hvis du har flere børn, og det kun er en af dine børn, som skal overtage din bolig, så kan de andre føle, at du favoriserer det ene barn fremfor de andre.

Du har naturligvis overvejet dette scenarie i dybden, og der kan være gode grunde til, hvorfor netop at det ene barn skal have mulighed for at købe din ejendom fremfor de andre. Måske er de internt blandt søskende også enige om dette.

Men du kan stadig kompensere de andre børn, ved f.eks. at testamentere en større arveandel til de andre børn. Ellers kan det faktisk hurtigt blive mange penge, som det ene barn får mere indirekte end de andre børn.

Har du behov for hjælp til udarbejdelsen af et testamente, så står vi klar til at hjælpe dig.

Især hvis den ene har skudt et højere beløb i huset end den anden, så er det en god ide at have opdelt aktiverne på forhånd, hvis nu huset igen skal sælges, så der ikke opstår unødvendig uenighed og konflikt.

Her vil en samejeoverenskomst være en god løsning, og den vil kunne sikre begge parter, hvis der skulle opstå en konflikt.

Ting du skal være opmærksom på ved en familiehandel

Her afslutningsvist vil vi lige nævne nogle forhold, som du lige skal være opmærksom på i forbindelse med en familieoverdragelse.

Bl.a. hvis du vælger at give ejendommen som en gave, så vil modtageren af gaven blive pålagt en gaveafgift på de 15% af ejendomsvurderingen, som vi også har beskrevet i løbet af artiklen.

Netop derfor vælger de flest at overdrage boligen, for at reducere unødvendige afgifter.

Hvis der stadig er en gæld i huset, som ikke er blevet indfriet endnu, så skal disse enten indfries inden overdragelsen kan ske, eller også kan banken gå med til at dit barn også overtager gælden i huset fra dig.

Vi står klar til at hjælpe dig

Hos Familiehandlen er vi specialister i netop familieoverdragelser, og vi vil meget gerne hjælpe dig med afklaring på, hvordan du bedst muligt og mest fordelagtigt overdrager din bolig til dit barn.

Og ellers håber vi, at du har fået noget ud af artiklen her, og vil blot sige tak fordi du læste med.

Del dette indlæg:

Picture of Familiehandlen

Familiehandlen

Juridiske eksperter

Vi er klar til at hjælpe dig.
Bliv ringet op af en familiehandlen advokat!

Nemt. Billigt. Trygt.