Ydelser

Vi tilbyder en række ydelser, som kan kombineres på kryds og tværs. Vi har lavet to pakkeløsninger, der rummer de oftest kombinerede ydelser, men kan også sagtens lave en pakke specielt tilpasset til dit eller jeres behov. 

Vi bestræber os på, at vores priser skal være gennemskuelige og så lave som muligt. Vi giver jer det bedste – til den bedste pris. Priserne er faste, så I hele tiden ved, hvad prisen i sidste ende bliver.

Der er inkluderet 20 minutters juridisk rådgivning i alle vores ydelser, så du er sikker på at få den hjælp, som du har brug for.

Pakkeløsninger

Familieoverdragelsesakken

Alt hvad I behøver, når I skal overdrage jeres ejendom til jeres nærtstående.
DKK 7.995 inkl. moms
 • Pakken inkluderer:
 • Juridisk rådgivning
 • Udarbejdelse af købsaftale og skøde
 • Udarbejdelse af skøde
 • Underskrift af købsaftale
 • Underskrift af skøde
 • Tinglysning af rettigheder
 • Refusionsopgørelse
Populær

Forældrekøbspakken

Køb en ejendom og udlej den til jeres børn, og gør jer et såkaldt forældrekøb.
DKK 7.995 inkl. moms
 • Pakken inkluderer:
 • Juridisk rådgivning
 • Udarbejdelse af købsaftale
 • Udarbejdelse af skøde
 • Godkendelse af handlen
 • Tinglysning af rettigheder
 • Refusionsopgørelse
 • Lejekontrakt

Køberrådgivningspakken

Den perfekte pakke til når I skal foretage en ejendomshandel.
DKK 7.995 inkl. moms
 • Pakken inkluderer:
 • Juridisk rådgivning
 • Gennemgang af dokumenter og købsaftale
 • Udarbejdelse og tinglysning af skøde
 • Udarbejdelse/kontrol af refusionsopgørelse
 • Korrespondance med bank og mægler
 • Prisforhandling
 • Endelig godkendelse af handel

Enkeltydelser

Lejekontrakt

En lejekontrakt sikrer, at I bibeholder jeres rettigheder, når I udlejer jeres bolig.

Samejeoverenskomst

En samejeoverenskomst er fordelagtig, når I er flere, der ejer en ejendom sammen.

Gældsbrev

Et gældsbrev bruges til at registrere et låneforhold imellem to parter.

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt giver dig mulighed for at give en eller flere personer lov til at handle på dine vegne i fremtiden.

Testamente

Hvis du selv ønsker at bestemme, hvem der skal arve hvad efter dig, skal du lave et testamente.

*Kan kun købes sammen med en af overstående pakkeløsninger.

Ægtepagt

Hvis I som ægtepar ikke ønsker, at jeres formue skal fordeles ligeligt efter jer, skal I notere det i en ægtepagt.

*Kan kun købes sammen med en af overstående pakkeløsninger.