Ægtepagt

Der er inkluderet 20 minutters telefonisk juridisk rådgivning i forbindelse med denne service

En ægtepagt kan hjælpe dig og din familie med at undgå misforståelser og skænderier, i en tid som i forvejen kan være anspændt.

En ægtepagt kommer til nytte i en tid ved dødsfald eller separation og skilsmisse, og den indeholder forskellige punkter, som kan være til hjælp for dig og din familie.

Vi giver dig her en mere uddybende forklaring på, hvad en ægtepagt rent faktisk indeholder, samt hvorfor det kan være en god idé at have.

Pris: 4.495 DKK*

Lad os tage en gratis og uforpligtende snak

*Kan kun tilkøbes sammen med en pakkeløsning.

Hvad hjælper vi med?

Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt er lavet mellem to mennesker, som ønsker at gifte sig eller allerede er blevet gift.

Det er et dokument, hvori det er noteret, hvordan eventuelle værdier skal deles mellem parterne, hvis disse værdier ikke skal deles ligeligt, som ellers gør sig gældende, hvis en ægtepagt ikke er blevet oprettet. 

Lige så snart at der indgås et ægteskab, så indgår de involverde parter i et såkaldt formuefællesskab.

Ægtepagten er således bygget op omkring aftaler om særeje og formuedeling/formuefællesskab – som også tidligere er kaldet fælleseje.

Ved oprettelse af en gyldig ægtepagt, beskytter I jer derfor imod at give alle formuer til formuedelingen/formuefællesskabet i tilfælde af eventuel separation. 

Mange danskere benytter sig endnu ikke af en ægtepagt, selvom det ofte er fordelagtigt – ikke blot for parret, som ønsker separation og skilsmisse, men også for de børn og resterende familiemedlemmer, som er involveret i ægteskabet og dermed også skilsmissen.

Grundet formuefællesskabet skal alt deles, og det er ligegyldigt, hvem der står som indehaver af pågældende ejendele. 

Hvad står der i en ægtepagt?

Når du opretter en ægtepagt, så er det for at aftale, hvordan et ægtepar ønsker at dele formuen imellem sig, hvis de skulle gå hen at blive skilt, eller hvis den ene går bort.

Der er dog visse begrænsninger, som ikke gyldigt kan aftales via en ægtepagt. Et eksempel på en ægtepagt, som ikke er gyldig vil være, hvis en aftale om særeje skulle træde i kraft pga. utroskab, som så efterfølgende ville lede til skilsmisse. 

Men ellers består en ægtepagt i at definere på forhånd, hvordan parternes formuer skal opdeles ved enten dødsfald eller skilsmisse.

Det kan være en god idé at anvende en advokat til en ægtepagt, da de vil have fuldstændig styr på de juridiske forhold, som gør sig gældende ved køb af en ægtepagt.

Der findes forskellige typer af ægtepagter samt særejeaftaler, som vi vil gennemgå herunder.

Du kan også læse mere om, hvordan du opretter et testamente her.

De forskellige former for særeje i en ægtepagt

En ægtepagt kan frit udformes, så længe den følger de formelle regler og kan blive tinglyst – hvorfor det også er fordelagtigt med rådgivning og hjælp til udarbejdelsen af ægtepagten.

Der er overordnet 4 muligheder for særeje i en ægtepagt, og vi vil gennemgå alle 4 i nedenstående afsnit. 

 

Ægtepagt med kombinationssæreje 

En ægtepagt med kombinationssæreje er den mest populære i den danske befolkning, da den oftest er mest hensigtsmæssig.

Ved denne aftale skal perterne ikke dele deres formue ved skilsmisse, idet de har ret til hver deres formue, som er skrevet ind i ægtepagten.

I tilfælde af dødsfald, bliver længstlevende ægtefælle dog tilgodeset.

Afdødes formue bliver i givet fald til et formuefællesskab og bliver ægtefællens fuldstændige særeje, hvilket betyder at den ikke skal deles – heller ikke med afdødes børn. 

 

Ægtepagt med fuldstændigt særeje

Begge ægtefæller har hvert deres fuldstændige særeje både ved skilsmisse og ved dødsfald, hvilket betyder at intet er delt – også kaldet “dit er dit og mit er mit”-metoden.

På intet tidspunkt, hverken ved skilsmisse eller dødsfald, overgår en ægtefælles formue til formuefællesskabet, og det har visse fordele. 

En ægtepagt med fuldstændigt særeje kan eksempelvis bruges, hvis en af ægtefællerne har stor gæld til SKAT.

I tilfælde af, at denne ægtefælle afgår ved døden, kommer den efterladte ægtefælle ikke til at arve gælden.

Det har dog også ulemper, når ingen formue er delt. Eksempelvis kan længstlevende ægtefælle ikke blive i boet, da det altid skal skiftes ved ægtepagt med fuldstændigt særeje. 

Ægtepagt med fuldstændigt særeje – Med succession

En ægtepagt, som har fuldstændigt særeje med succession, er en forlængelse af ovenstående ægtepagt med fuldstændigt særeje, hvor successorer nu er inddraget i følge af dødsfald.

Ægtefællen kan her helt selv bestemme, hvem som kommer til at få del i arven efter dødsfaldet, selvom efterladte ægtefælle ikke vil blive tilgodeset.

Denne løsning er ideel hvis eksempelvis afdøde ægtefælle har børn, som vedkommende ønsker at tilgodese med arv.

Disse børn skal blot være stående som successorer, og de vil dermed få ret til arven.

Ægtepagt med skilsmissesæreje – Den ufordelagtige løsning

Hos Familiehandlen råder vi dig til ikke at oprette en ægtepagt udelukkende baseret på skilsmissesæreje.

Den beskytter individerne mod at tabe formue til modsatte part i en skilsmisse, hvilket er dens formål.

Men en ægtepagt med skilsmissesæreje er ikke længere effektiv, hvis en af ægtefællerne dør.

I tilfælde af dødsfald overgår særejet fra længstlevende nemlig til formuefællesskabet, hvilket ofte komplicerer og forvirrer den resterende familie – herunder specielt den efterladte ægtefælle.

Forskellige problemer kan opstå hvis eksempelvis afdøde har børn fra tidligere ægteskab, idet de pludselig har ret til en arv, hvori efterladte ægtefælles forhenværende særeje nu pludselig er inkluderet, fordi den nu er med i formuefællesskabet. 

Derfor bør du grundigt overveje, om en ægtepagt som udelukkende er baseret på skilsmissesæreje, er fordelagtig for dig og din familie, eller om den blot vil skabe ubehagelige stemninger og unødvendige misforståelser.

Skilsmissesærejet kan dog kombineres med andre særejeaftaler i ægtepagten, så den bliver mere fordelagtig og også tilgodeser den efterladte ægtefælles særeje efter dødsfald.

Ægtepagt med Familiehandlen

Lad os tage en gratis & uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig

Ægtepagt om pensionsordninger

Mange stiller spørgsmålstegn ved ægtepagt og pension, idet pension er en anderledes formue end eksempelvis bolig og andre værdier. 

Ved “rimelige” pensionsordninger, skal pensioner som udgangspunkt skal ikke deles ved separation og skilsmisse, medmindre der er oprettet en ægtepagt.

En “rimelig” pensionsordning er pensioner som svarer til, hvad andre personer med samme job, løn og baggrundsmæssige uddannelse indbetaler.

Et eksempel på en “rimelig” pension er en arbejdsmarkedspension, og denne vil derfor ikke blive delt i tilfælde af separation eller skilsmisse.

En pension bliver oftest først “urimelig”, når den anses for at være en ekstra opsparing.

I forhold til deling af pension ved skilsmisse og ægtepagt, så skal ægteskabet have haft en varighed på minimum 5 år.

Selvom i opretter en ægtepagt, er det ikke alle pensionsordninger, som kan deles.

Kapital og ratepensioner kan eksempelvis godt deles, hvorimod rentepensioner og  tjenestemandspensioner ikke kan deles uanset hvad.  

Ægtepagt i forbindelse med overdragelse

En ægtepagt kan også komme på tale, hvis den ene ægtefælle arver eksempelvis et sommerhus, hvor de tidligere ejere af sommerhuset ønsker, at sommerhuset skal være den ene ægtefælles særeje.

Skal en ægtepagt tinglyses?

For at være juridisk gyldig skal en ægtepagt tinglyses, hvilket du selv kan gøre på www.tinglysning.dk.

Det er ganske simpelt, idet du blot uploader din ægtepagt på hjemmesiden, som følger dig og din ægtefælle igennem processen.

Tinglysningsretten tjekker ægtepagten og om hvorvidt formelle regler mv. er overholdt.

Når jeres ægtepagt er godkendt af Tinglysningsretten, har I en gyldig ægtepagt. 

Tinglysningsafgift

Ved tinglysning af en ægtepagt, er det er vigtigt at være opmærksom på, at der er en tinglysningsafgift, som skal betales til slut på tinglysning.dk, når I har uploaded jeres ægtepagt.

Tinglysningsafgiften skal man derfor også tænke med, når man overvejer prisen på en ægtepagt.

Denne afgift ligger på 1.750 kr. og går til Staten, som betaling for det arbejde de laver i forbindelse med godkendelse og gyldiggørelse af jeres ægtepagt.

Ophævelse af ægtepagt

En ægtepagt kan ikke ophæves på traditionel vis, selvom den kan fornyes. Hvis den skal fornyes, skal en ny ægtepagt tinglyses, og derfor skal begge ægtefæller underskrive en ”ophævelsesægtepagt”, for at erstatte den nye ægtepagt.

Hvorfor gøre brug af en ægtepagt?

Ved brug af en ægtepagt forbereder du og din ægtefælle jer begge på en eventuel tid, hvor I kan få brug for klare retningslinjer.

En tid med separation og skilsmisse vil unægteligt være præget af komplicerede følelser og irrationelle tanker, idet ægtepagten er tilknyttet ægteskabet og dets ufuldkommenhed.

Du kan med en ægtepagt beskytte dine egne formuer, eventuel arv og pension.

Du kan også sikre, at din ægtefælle får del af din formue, alt afhængigt af hvilke ønsker du end har. 

Er I i tvivl om, hvordan I skal udforme jeres ægtepagt, så den er fordelagtig for præcis jeres situation, kan vi sagtens hjælpe jer med både rådgivning og udformning af ægtepagten.

I er altid velkomne til at kontakte os til en uforpligtende samtale!

Hvad koster en ægtepagt?

En pris for en ægtepagt kan variere meget, og det kommer helt an på, hvor meget juridisk assistance I har behov for. 

Hos nogle digitale udbydere har I mulighed for at købe en skabelon, som I så efterfølgende selv kan udfylde og tinglyse.

Vi hjælper jer hele vejen igennem med juridisk sparing samt udarbejdelse af dokumentet, og på den måde er I i trygge hænder fra start til slut. 

 

Ægtepagt med Familiehandlen

Lad os tage en gratis & uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig

Hvem er Familiehandlen?

Det skal være både effektivt, nemt og billigt at få styr på juridiske dokumenter, og vi har fundet en løsning, så disse kan kombineres.

Derfor kan du trygt bruge os som din juridiske højre hånd, når du står overfor handel med fast ejendom, testamenter og andre juridiske dokumenter.

Ægtepagt med Familiehandlen

Nemt. Billigt. Trygt.

Vi er klar til at hjælpe dig.
Bliv ringet op af en familiehandlen advokat!