Fordele og ulemper ved uskiftet bo

Der er både fordele og ulemper ved at sidde i uskiftet bo. Her kan du læse om de forskellige scenarier, der kan udspille sig i begge tilfælde.

Hvad er uskiftet bo?

At sidde i uskiftet bo, betyder at arven efter den afdøde person ikke skiftes (dvs. fordeles), men at den efterladte ægtefælle får råderet over den afdøde ægtefælles formue. Formuen fordeles derfor først til børnene, når den længstlevende ægtefælle går bort.

For at kunne sidde i uskiftet bo kræver det, at afdøde var gift, at en eller begge ægtefæller havde børn og at ægtefællerne havde formuefællesskab. Man kan ikke sidde i uskiftet bo, hvis der foreligger en ægtepagt om fuldstændigt særeje. Man kan sidde i delvist uskiftet bo, hvis særejet kun omfatter en del af formuen. Læs mere om reglerne for ægtepagter her.

Fordele og ulemper ved uskiftet bo - Familiehandlen

Forskel på fællesbørn og særbørn

Hvis ægtefællerne udelukkende har fællesbørn, skal de ikke give samtykke til uskiftet bo. Hvis ægtefællerne har særbørn, skal disse give samtykke til, at den efterladte ægtefælle kan sidde i uskiftet bo. Det kan med fordel gøres mens begge ægtefæller er i live.

Ulemper ved uskiftet bo

Man kan ikke indgå nyt ægteskab

Mens man sidder i uskiftet bo, kan man ikke indgå nyt ægteskab. Hvis man ønsker det, skal boet skiftes. Det betyder, at formuen skal fordeles efter reglerne i Arveloven eller hvis der er oprettet et testamente.

Formuen indgår i den skiftede formue

Når man sidder i uskiftet bo, bidrager man til at opbygge den formue, der en dag skal skiftes. Alt, hvad man tjener, mens man sidder i uskiftet bo, skal derfor deles mellem børnene, når arven skal skiftes.

Overtagelse af gældsforpligtelser

Det kan være en ulempe at sidde i uskiftet bo, hvis den afdøde ægtefælle har stor gæld, fordi den efterlevende ægtefælle overtager hele gælden. Man skal derfor vurdere, om det i sidste ende kan svare sig at sidde i uskiftet bo, når man sammenholder gæld og formue.

Fordele ved uskiftet bo

Den efterladte ægtefælle beholder arven

Uskiftet bo muliggør det oftest for den efterladte ægtefælle at blive boende i et hus, fordi arven til børnene ikke skal udbetales med det samme.

Intet boskifte, ingen omkostninger

Der skal ikke hyres en advokat til skifte/deling af boet, hvorfor den efterladte ægtefælle opnår en væsentlig besparelse i omkostningerne hertil, fordi deres fælles formue ikke skal gøres op.

Hvordan håndtere man processen?

Hvordan processen med at sidde i uskiftet bo forløber, afhænger af, om ægtefællerne har særbørn og/eller fællesbørn.

Fællesbørn

Hvis ægtefællerne udelukkende har fællesbørn, kan processen som regel klares med en formular til Skifteretten og en afgift på 500 kr. Når børnene er fællesbørn, kræves der ikke samtykke fra dem.

Særbørn

Hvis ægtefællerne har særbørn, kræver uskiftet bo disses samtykke. Det mest optimale er af lave en samtykkeerklæring, mens begge ægtefæller er i live.

Et testamente kan være et alternativ til uskiftet bo

Et alternativ, der stiller den efterladte ægtefælle godt i tilfælde af, at han eller hun eksempelvis ønsker at blive boende i ægtefællernes hus, er at oprette et gensidigt testamente. Med et gensidigt testamente kan man nemlig sikre, at mest muligt at arven går til den efterladte ægtefælle fremfor børnene. I det tilfælde er det kun tvangsarven, der ikke kan rådes over. Dermed kan den efterladte ægtefælle beholde 93,75 % af arven.

Læs også artiklen: Derfor er det vigtigt at have et testamente

Er I afklarede eller forvirrede?

Der er altså fordele og ulemper ved uskiftet bo. Der er mange overvejelser, der skal tages op, når I skal overveje, hvilken løsning der potentielt kan være mest fordelagtig for jer som ægtefæller. Kontakt os her, hvis vi skal hjælpe jer med udformningen af testamentet eller hvis I har yderligere spørgsmål vedrørende uskiftet bo og fordelene og ulemperne ved det i jeres konkrete situation.

Er I afklarede eller forvirrede - Familiehandlen

Del dette indlæg:

Picture of Familiehandlen

Familiehandlen

Juridiske eksperter

Vi er klar til at hjælpe dig.
Bliv ringet op af en familiehandlen advokat!

Nemt. Billigt. Trygt.