Gældsbrev

Der er inkluderet 20 minutters telefonisk juridisk rådgivning i forbindelse med denne service

En skriftlig aftale om et lån, selv inden for familiens rammer, skaber struktur og klare linjer i forbindelse med lånet.

Står du og skal bruge et familielån eller et gældsbrev til erhverv eller privat, kan vi hos Familiehandel hjælpe dig med at udforme det!

Pris: 1.495 DKK

Lad os tage en uforpligtende snak

Hvad hjælper vi med?

Hvad er et gældsbrev?

Et gældsbrev eller familielån, som det også kaldes i nogle tilfælde, beskriver en låneaftale, som er indgået mellem henholdsvis långiver og låntager.

Lånets størrelse, renter, dato for tilbagebetaling og andre punkter bliver nedskrevet i dokumentet for at håndhæve den pågældende aftale. 

Et gældsbrev kan bruges både i erhverv og i privat brug, hvilket har indflydelse på resterende indhold i dokumentet.

Hvis du skal bruge gældsbrevet privat, kan det sagtens se en del anderledes ud, end hvis du skal bruge det til erhvervsmæssige formål.

Eksempelvis ser man ofte, at gældsbreve, og de såkaldte familielån, iblandt venner og familie tilgodeser låntageren, da renter mv. ikke spiller en stor rolle og tit er fuldstændig ikke-eksisterende.

Modsat er erhvervsmæssige gældsbreve ofte mere formelle og foruden noterede renter, skal låntageren også ofte stille sikkerhed i form af kaution.

Et gældsbrev som dette indeholder også typisk en afviklingstabel, som udførligt præsentere en plan for tilbagebetaling af lånet og hvordan det afvikles, hvor både renter og afdrag er inkluderet, og det kaldes derfor også for en kommerciel låneaftale.

Hvilke former for gældsbreve findes der?

Ifølge gældsbreveloven så skelnes der overordnet mellem 2 forskellige typer af gældsbreve.

Den ene type er et omsætningsgældsbrev, og den anden type er et simpelt gældsbrev. 

De generelle regler som skiller de to typer gældsbreve fra hinanden lyder på, omhandler hvorvidt lånet falder indenfor en af de tre følgende kategorier:

 1.  At debitor skal betale enten en bestemt person eller for en ordre.

 2. At debitor skal betale den person, som helt konkret råder over brevet.
   
 3. At debitor skal betale en bestemt person, hvor det tydeligt er angivet, at brevet er et omsætningsgældsbrev.
      

Falder det indenfor de ovenstående kategorier, så vil lånet betragtes som et omsætningsgældsbrev, og hvis ikke, så vil det blive betragtet som et simpelt gældsbrev.

Hvornår er det relevant at lave et gældsbrev?

Et gældsbrev er aktuelt, når en person låner en anden person et pengebeløb. 

Et gældsbrev kan dog også være relevant i forbindelse med en familiehandel, hvis et forældrepar ønsker at overdrage deres bolig til deres barn. 

Her kan de gøre det via et afdragsfrit lån, hvor barnet på papiret låner beløbet af forældrene.

Beløbet afskrives dog årligt i form af pengegaver, således barnet ikke selv skal have penge op af lommen, hvilket er en måde at få nedskrivning af et gældsbrev til at ske på.

Hvor vidt at et gældsbrev oprettes med afdrag i form af pengegaver eller et fast beløb, som låntageren betaler, skal aftales mellem de to parter.

Hvornår er et dokument et gældsbrev?

Principielt er der ikke som sådan nogle krav til, hvordan et gældsbrev skal udformes. Du kan sådan set bare skrive på et stykke papir, hvor mange penge den ene person skylder den anden samt seneste frist for tilbagebetalingen.

Selvom der ikke er formkrav til, hvordan dokumentet skal se ud, så er det altid en god idé at understrege, at det er et gældsforhold, som dokumentet omhandler. 

Ellers kan SKAT opfatte det som en pengegave og derfor opkræve afgifter eller skat af lånet.

Flere steder kan du også hente en skabelon til et privat gældsbrev, så du ikke skal tænke så meget over, hvad det præcis skal indeholde, men blot fokusere på at udfylde informationerne. 

 

Hvordan laver jeg et gældsbrev?

Som udgangspunkt skal gældsbrevet indeholde informationer om både långiver og låntager, lånets størrelse samt en underskrift fra begge parter.

Desuden skal det være muligt at identificere begge parter ud fra de informationer, som findes om dem i gældsbrevet, da disse har stor betydning for gyldigheden. 

Derudover er der visse punkter, som vil være fordelagtige at inkludere, da det vil skabe faste rammer for lånet og tilbagebetalingen.

På den måde kan i undgå misforståelse og lignende, hvilket specielt kan være fordelagtigt, hvis låneaftalen forekommer mellem familiemedlemmer eller venner.

Du kan eventuelt bruge nedenstående punkter som en guide eller skabelon til at udforme dit gældsbrev. 

 1. Informationer på långiver og låntager
 2. Lånets størrelse
 3. Eventuelle renter
 4. Hvordan skal tilbagebetalingen foregå?
 5. Tilbagebetalingsdatoen. 
 6. Hvad sker der, hvis lånet misligholdes?
 7. Regler og love som opretholder gældsbrevet
 8. Tvangsfuldbyrdelse
 9. Øvrige bestemmelser 


Hvis ikke tilbagebetalingsdatoen bliver inkluderet i gældsbrevet, så vil det være § 5 i gældsloven, som træder i kraft.   

Det betyder, at långiveren kan kræve tilbagebetaling når som helst, og at låntageren i den forbindelse er berettiget til at betale, så snart det er forlangt. 

Gældsbrev med Familiehandlen

Pris: 1495.- DKK

Nedskrivning af gældsbrev - Gaveafgift

Der er nogle specifikke ting, du bør være opmærksom på, hvis du gerne vil nedskrive gælden.

Scenarier som disse sker ofte i blandt familiemedlemmer og venner, hvor långiver ønsker at oprette et gældsbrev til rentefri familielån, da det kan hjælpe låntageren. 

Dermed er der ikke nødvendigvis en mindsterente, da mindsterenten i dette tilfælde vil være på 0 kroner.  

Først og fremmest bør du aldrig skrive i gældsbrevet, at lånet årligt nedskrives eller lignende.

Når man nedskriver lånet, betyder det nemlig, at långiver fjerner en del af gælden, hvilket tilgodeser låntager, idet vedkommende ender med at modtage en “gave” og afbetale mindre på lånet.

Hvis I skriver i gældsbrevet, at lånet nedskrives med et bestemt beløb, vil SKAT betragte det som en skattegave, og derfor vil låntager, som har modtaget gaven, blive pålagt gaveafgift.

Hvornår er et gældsbrev gyldigt?

Et gældsbrev bliver ikke tinglyst, men er gyldigt så snart både långiver og låntager har skrevet under.

Nogle vælger dog at få vitterlighedsvidner til at underskrive brevet, for at gøre processen mere formel og betydningsfuld, selvom det ikke er nødvendigt hverken for gyldigheden af gældsbrevet eller for at brevet er juridisk korrekt. 

Et sådant vitterlighedsvidne kan i bund og grund være hvem som helst. Mange vælger et familiemedlem eller en ven, hvis gældsbrevet er til privat brug.

Omvendt vælger mange en advokat, hvis det er et kommercielt gældsbrev – en såkaldt kommerciel låneaftale.

Gældsbrev og familielån (Privat familie gældsbrev)

Et familielån er en type gældsbrev, som egentlig kan gives til alle og ikke kun familiemedlemmer. Man kalder det et familielån, da denne slags lån har fordelagtige vilkår for de involverede parter, da et familielån går under låntypen “anfordringslån”. 

I Danmark kan man ikke blot give store beløb som gaver til familie og kære, uden at beløbet bliver beskattet.

Derfor benytter mange sig af et familielån for eksempelvis at give sine børn, børnebørn eller andre et arveforskud eller for at hjælpe en ven på anden vis rentefrit og uden at betale gaveafgift. 

For ikke at blive beskattet og for at følge lovens regler og vilkår, skal lånet være et reelt lån og opfylde specifikke krav og følge specifikke regler.

Herunder skal familielånet være et gældsbrev af typen anfordringslån. Dette er et lån, som er rentefrit.

I tilfælde af, at långiver ikke ønsker, at lånet er rentefrit, bør vedkommende blot lave et standard gældsbrev.

Yderligere behøves der ikke afdrages på lånet, når der er tale om et anfordringslån, hvilket er endnu en årsag til, at mange benytter sig af denne metode, når de gerne vil give større beløb som gaver eller som arveforskud. 

Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at hvis långiver går bort, skal lånet indfries med det samme.

Derfor er det en god idé at lave et testamente, så låntager som minimum arver det beløb, som er indskrevet i familielånet.

Gældsbrev med Familiehandlen

Pris: 1495.- DKK

Hvem er Familiehandlen.dk?

Det skal være både effektivt, nemt og billigt at få styr på juridiske dokumenter, og vi har fundet en løsning, så disse kan kombineres.

Derfor kan du trygt bruge os som din juridiske partner, når du står overfor handel med fast ejendom, og hvad det indebærer af diverse overenskomster, pagter, breve, kontrakter og fuldmagter.

Gældsbrev med Familiehandlen

Nemt. Billigt. Trygt.

Vi er klar til at hjælpe dig.
Bliv ringet op af en familiehandlen advokat!