Hvad er et familielån?

Vil du gerne give et familielån til et nærtstående familiemedlem eller én, som du har kær? Et familielån er en form for gældsbrev - også er kaldet et anfordringslån. Specielle regler gælder, som gør lånet særligt fordelagtigt for låntageren, hvilket også har givet familielånet dets navn, da mange familier benytter sig af det.

Familielånet skal følge retningslinjer og vilkår, ellers kommer man hurtigt til at betale renter eller nedskrive på forkert vis. Vær sikker på, at familielånet bliver oprettet korrekt med hjælp fra Familiehandlen! Hvis du er nysgerrig på, hvad et familielån præcis er, hvordan det oprettes og meget andet, kan du læse nærmere om det i denne artikel.

Indhold

Hvad er et familielån?

Et familielån er et lån med meget lempelige og fordelagtige vilkår for låntager. Oftest er det helt rentefrit eller har meget lave renter, og det er ofte givet blandt familie eller nære venner. Et familielån er af låntypen anfordringslån, som kan oprettes på meget favorable vilkår.

Familiehandel uden ejendomsmægler

Anfordringslån 

Et familielån bliver kaldt således, da det oftest bruges blandt familiemedlemmer. Dog er lånets rette betegnelse et “anfordringslån”. Et anfordringslån er et lån, som til enhver tid kan opsiges af långiver. Så snart långiver har givet besked om opsigelsen, også kaldet anfordring, skal lånet tilbagebetales indenfor 14 dage. Det betyder derfor, at anfordringslånet ikke har en fast dato for, hvornår det skal betales tilbage, hvilket gør det enormt fleksibelt for låntager. Ligeledes kan hele pengesummen også betales tilbage af låntager på én gang, hvis låntager kommer til penge på en eller anden vis. 


Det er dog ikke kun derfor, at familiemedlemmer benytter sig af et anfordringslån, når de gerne vil låne store pengesummer til hinanden. Det er nemlig også muligt at lave lånet rentefrit, hvis det er oprettet som et anfordringslån. 

Et rentefrit familielån/anfordringslån 

Det er helt op til långiver selv, om du vil have renter på lånet, når der er tale om et anfordringslån. For det meste ses det, at lånet er helt rentefrit, da det oftest er årsagen til overhovedet at benytte sig af et anfordringslån i første omgang. Modsat kan du også vælge at sætte renter på lånet, hvis dette er at foretrække, selvom det er et anfordringslån. Generelt har du mange muligheder med et anfordringslån og det bliver hurtigt meget fleksibelt – både for dig og låntager. 

Hvem kan få et familielån?

Selvom lånet har fået navnet “familielån” kan alle faktisk benytte sig af denne slags anfordringslån. Der er ingen grænser for, hvem du kan låne penge til og de behøver bestemt ikke at være i familie med dig. Du kan også sagtens låne penge til din kæreste, dine venner, din kollega eller andre, som du har kær, ved brug af et familielån.

Mange tror fejlagtigt, at familielånet kun kan bruges i blandt familiemedlemmer, hvilket ikke er korrekt. På denne vis er lånets navn ganske misvisende! 

Familielån er en slags gældsbrev

Familielånet, eller anfordringslånet, er et gældsbrev på lige fod med alle andre typer gældsbreve. Familielånet beskriver stadig en låneaftale, som er indgået mellem henholdsvis långiver og låntager, som egentlig er definitionen af et gældsbrev. Hvis du er nysgerrig på at læse mere om gældsbreve, kan du læse om dem her. Yderligere skal lånets størrelse, renter og dato for tilbagebetaling (eller mangel på samme) og andre obligatoriske punkter indgå i dokumentet for at familielånet er gældende og kan blive håndhævet. 

man g67bf2d921 1920 - familiehandel uden ejendomsmægler - Familiehandlen

Familielånets indhold

I lighed med et ordinært gældsbrev, skal familielånet som udgangspunkt indeholde informationer om både långiver og låntager til et tilstrækkeligt niveau, så det er muligt, at identificere begge parter ud fra disse beskrivelser. Derudover bør familielånet indeholde de samme punkter, som ethvert andet gældsbrev. Vi anbefaler også at skrive ind i dokumentet, hvis der ingen tilbagebetalingsdato er, hvis I har besluttet jer for således. Nedenfor kan du se hvilke punkter du kan inddrage, når du udformer dit familielån. 

 

  1. Information på långiver og låntager 
  2. Lånets størrelse 
  3. Eventuelle renter (eller mangel på samme)
  4. Hvordan skal tilbagebetalingen foregå? 
  5. Tilbagebetalingsdato (eller mangel på samme). Her skal I være opmærksomme på, at gældsbrevet automatisk bliver til et anfordringslån, når dette punkt ikke er inkluderet. § 5 i Gældsloven træder nu i kraft og tilbagebetalingen kan blive krævet når som helst, hvorefter låntager kun har 14 dage til at betale långiver hele beløbet tilbage. 
  6. Hvad sker der, hvis lånet misligholdes? 
  7. Regler og love som opretholder gældsbrevet
  8. Tvangsfuldbyrdelse
  9. Øvrige bestemmelser 

Familielån som arveforskud

Ofte ses det, at familielånet bliver givet til et barn og at forældrene ønsker at give hele lånet eller dele af det til barnet i gave. Mange bruger familielånet som en måde hvorpå, de kan give forskud på arven, idet barnet vil undgå at betale gaveafgifter af deres arv. Læs denne artikel, hvis du vil du lære mere om arv og arveregler. 

 

SKAT, gaveafgift og nedskrivning af gæld

I Danmark betaler man skat af sin arv, og mange ønsker selvsagt at undgå det. I 2021 kan en forælder give sit barn en gave på 69.500 kr., men overstiger beløbet dette, skal der betales en gaveafgift, hvilket er 15% af den resterende pengesum. Mange forældre nedskriver derfor gælden hvert år med det maximale beløb, som de kan give deres barn, uden at der skal betales gaveafgift på det. Det er meget vigtigt at huske på, at man ikke skal skrive denne nedskrivning ned i anfordringslånet (familielånet), da SKAT så vil betragte det som en skattegave og låntager vil blive pålagt gaveafgift uanset.

Hvor stort må et familielån være?

Der er ingen grænser for, hvor stort et familielån må være. Du kan udlåne den pengesum, som der er behov for. Husk dog på, at hvis du har planer om at nedskrive lånet hvert år, kan du kun nedskrive 69.500 kr. pr. år. Hvis du afgår ved døden, inden pengesummen er enten nedskrevet eller betalt tilbage, vil låntager være berettiget til at betale lånet tilbage. Derfor er det i mange tilfælde, hvor låntager er barn og långiver er forældre eller bedsteforældre, og hvor der er tale om arveforskud, en god idé også at lave et testamente, hvor låntager som minimum arver det beløb, som de skylder. Du kan læse mere om testamenter, hvor hvordan Familiehandlen kan hjælpe dig udforme et her

Hvor mange familielån må man have?

Du kan sagtens have flere familielån end blot et enkelt. Hvis du eksempelvis har flere børn og børnebørn, som du ønsker at give et arveforskud i form af et familielån, kan du gøre således uden problemer.

Hvordan opretter jeg et familielån?

I kan altid selv vælge at udforme jeres dokument ved hjælp af den guide, vi har givet jer under “Familielånets indhold”. Dokumentet skal ikke tinglyses for at være gyldigt, dog skal både långiver og låntager skrive under. Mange vælger at få vitterlighedsvidner til at underskrive dokumentet, selvom det ikke er en nødvendighed i forhold til at gøre familielånet gyldigt.

 

Vi hjælper dig med at oprettet et familielån

Dog kan det være en stor mundfuld selv at udforme brevet, og hvordan sikrer man sig, at alt nu er 100% korrekt i forhold til SKAT og diverse love og regler? Vi kan hjælpe jer med det hele – lige fra rådgivning til udformning af familielånet. Har du spørgsmål til noget i forbindelse med et familielån, er du altid velkommen til at kontakte os til en uforpligtende samtale. Du kan også læse mere om gældsbreve her.

Del dette indlæg:

Picture of Familiehandlen

Familiehandlen

Juridiske eksperter

Vi er klar til at hjælpe dig.
Bliv ringet op af en familiehandlen advokat!

Nemt. Billigt. Trygt.