Ofte stillede spørgsmål

Her kan få svaret på de mest stillede spørgsmål

Når du overdrager fast ejendom til et nært familiemedlem, eksempelvis dit barn, er det i dag muligt at anvende den seneste offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15%. Det kan både ske i levende live eller i forbindelse med dødsfald, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. 

Den skattemæssige fordel ligger i, at gaver over en vis størrelse (større end 68.700 kr. i 2021) almindeligvis er skattepligtige – også hvis de gives mellem familiemedlemmer. Med denne 15%-regel, har man som forældre mulighed for at overdrage en værdi til sine børn uden at den beskattes. Den værdi svarer til de 15% i ejendomsvurderingen, som overdrages uden betaling.

Du kan læse mere om 15%-reglen her. 

Bag Familiehandlen.dk står Lise Roulund, som er uddannet advokat. Hun står for at varetage den daglige rådgivning af vores klienter. Udover Lise er der en jurist og studentermedhjælper, som hjælper med at udføre de daglige opgaver. På den måde sikrer vi altid den bedste pris, troværdig og ordentlig rådgivning og en effektiv proces.

I forbindelse med overdragelse af fast ejendom defineres dine børn, plejebørn, stedbørn, børnebørn og svigerbørn – såfremt de er gift med dine børn – som dine nærtstående. Du kan derfor overdrage en ejendom til en pris på +/- 15% af den seneste offentlige ejendomsvurdering. 

Omvendt kan børn og børnebørn også overdrage en ejendom til deres forældre eller bedsteforældre på samme vilkår. 

Dine søskende betragtes ikke som dine nærtstående. 

Læs mere om overdragelse til nærtstående i artiklen her

Det kommer selvfølgelig an på hvad du har behov for, men prisen er altid fast ved os (og inklusiv moms!). Du skal blot vælge den pakke som du har behov for, så kan du se prisen allerede inden du kontakter os. 

Du kan se vores priser her.

Den offentlige ejendomsvurdering er foretaget og vurderet af SKAT. Vurderingen foretages med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. 

Fra d. 1. juli 2018 er det henlagt til Vurderingsstyrelsen at vurdere ejerboliger. Eftersom den offentlige ejendomsvurdering herefter er blevet suspenderet, kan man alene se sin gældende ejendomsvurdering på årsopgørelsen.

Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med 2½ procent. 

Den 16/6-2021 offentliggjorde Skatteministeren i en pressemeddelelse, at de nye offentlige ejendomsvurderinger starter på den anden side af sommerferien 2021. Det kan du læse mere om i artiklen: Skatteminister: Nu kommer de nye offentlige ejendomsvurderinger

Ja – og det er netop fordelen ved familieoverdragelse af fast ejendom til familiemedlemmer. Man slipper nemlig for at betale boafgift for den faste ejendoms værdi. 

Ja – vores købsaftaler er 100% gyldige. De er udfærdiget af advokater med mange års erfaring indenfor ejendomshandler. 

Ja, 15%-reglen kan også anvendes, hvis rollerne byttes om og et barn ønsker at overdrage en ejendom til dine forældre. 

Hvad siger vores kunder?