Nærtstående: Hvem kan jeg overdrage til?

Vi giver dig et overblik over, hvem du kan overdrage din ejendom til på fordelagtige vilkår ved brug af 15%-reglen.

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Du kan overdrage din ejendom til en af dine nærtstående til en pris svarende til den seneste offentlige ejendomsvurdering plus eller minus 15%. Men hvem betegnes egentlig som dine nærtstående? Det gør vi dig klogere på her.

Hvem kan jeg overdrage min ejendom til?

Du kan overdrage din ejendom til de nærmeste personer i din familie – nærmere betegnet din gaveafgiftspligtige personkreds. Det dækker over dine børn, stedbørn, børnebørn, svigerbørn (såfremt de er gift med dine børn), tidligere svigerbørn (afdøde børns efterlevende ægtefæller), dine forældre, personer der har eller har haft fælles bopæl med dig i de sidste to år, plejebørn, der har haft bopæl med dig i mindst fem år samt dine stedforældre og bedsteforældre. Du kan læse mere om de gaveafgiftspligtige personer her eller læse vores artikel om regler for gaver her

Har du brug for hjælp?

Kontakt os her, hvis du har brug for yderligere information vedrørende overdragelse af ejendom til nærtstående familiemedlem eller hjælp til processen. Vi sidder klar til at hjælpe dig trygt og nemt igennem. 

Er I afklarede eller forvirrede - Familiehandlen

Del dette indlæg:

Picture of Familiehandlen

Familiehandlen

Juridiske eksperter

Vi er klar til at hjælpe dig.
Bliv ringet op af en familiehandlen advokat!

Nemt. Billigt. Trygt.