Forældrekøb​

Det kan være en jungle at navigere i ejendomsuniverset, og der er selvsagt mange regler, der gør sig gældende i forbindelse med et forældrekøb.

Vi har hos Familiehandlen skabt denne kombinerede pakke af services, som passer perfekt til dig, der gerne vil lave et forældrekøb.

Konkurrenter (gennemsnit): 9.495 DKK

Vores fast pris: 7.995 DKK

Hvad hjælper vi med?

Hvad er et forældrekøb?

For studerende kan det være svært at finde en lejebolig i storbyerne med en husleje, som også kan betales med SU som deres primære indkomst.

Bl.a. derfor beslutter nogle forældre sig for at investere i en bolig med det hovedsagelige formål at leje den ud til deres børn.

Et såkaldt forældrekøb af en lejlighed, et hus, en andelsbolig eller anden form for fast ejendom.

Efterfølgende kan ejendommen så sælges som en normal ejendomshandel. Dog vælger flere at foretage en familieoverdragelse af forældrekøbsboligen til deres barn, hvorfor der kan forekomme nogle særligt fordelagtige forhold.

Alt i alt er der mange overvejelser, som du eller I skal forholde jer til, inden I foretager et forældrekøb, og vi vil gerne gennemgå de mest gængse på siden her.

Må vi sætte huslejen, som vi vil?

Mange tror fejlagtigt, at når boligen bliver udlejet fra forældre til børn (eller omvendt), kan de fastsætte huslejen så lavt, som de har lyst til. Det er ikke en mulighed, da alle lejemål er omfattet af lejeloven.

SKAT kan vurdere, at du har sat huslejen for lavt, og sker dette, bliver du pålagt at betale skat.

Typisk vil det være differencen mellem den husleje, som du har fastsat for lavt og det beløb, som SKAT har vurderet, at huslejen burde have været i første omgang.

Grundet lejeloven og skatteregler ved forældrekøb kan det være svært at fastsætte den rette husleje.

Du kan eventuelt ringe rundt til ejendomsmæglerfirmaer i det relevante område og spørge dem, hvad en gennemsnitlig husleje for en bolig lignende dit nye forældrekøb, vil stå til.

Hvad med boligstøtte?

Forældrekøbet er omfattet af lejeloven på lige fod med alle andre lejligheder, og derfor vil dine børn sagtens kunne søge boligstøtte. 

Dine børns boligstøtte vil blive vurderet på præcis samme grundlag som enhver anden lejer med SU som primær indkomst.

Dette betyder også, at hvis du ønsker fortsat at udleje boligen til andre, efter at dine børn er flyttet ud, kan de nye lejere også søge boligstøtte. Der er reelt ingen forskel på forældrekøb og almindeligt boligkøb i forhold til boligstøtte.

Hver dog opmærksom på, at når der er tale om et forældrekøb, så kræver det en underskrevet lejekontrakt, før det er muligt at ansøge om boligstøtte.

 

Forældrekøb med Familiehandlen

Lad os tage en gratis & uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig

Hvilke dokumenter kræver et forældrekøb?

Der er nogle specifikke dokumenter, som du vil møde i købsforløbet.

Det drejer sig bl.a. om en købsaftale, et skøde og en lejekontrakt. 

At købe bolig er på både godt og ondt ikke lige så nemt, som at købe ind til aftensmad. Der er ingen tvivl om, at det er bedst at søge hjælp og rådgivning ved en advokat eller en med den korrekte faglige baggrund.

 

Købsaftale

Dette dokument er ofte udformet af ejendomsmægleren. Her bør du huske på, at ejendomsmægleren er sælgerens repræsentant, og det er derfor en god idé, at være kritisk overfor købsaftalen. 

Specielt her er det vigtigt, at du søger hjælp og rådgivning, når dette dokument skal studeres, revurderes eller underskrives.

 

Skøde

Alle får i dag deres skøder digitalt, og det er derfor ikke længere et fysisk dokument.

Skødet kan sammenlignes med en kvittering eller en bekræftelse på købet, men det er dog ikke gældende, før det er blevet tinglyst.

Tinglysning er en form for registrering, og når skødet er blevet tinglyst, betyder det, at det er blevet registreret ved domstolene, hvor visse juridiske informationer og data indføres.

 

Lejekontrakt  

Det er som tidligere beskrevet ikke lovpligtigt at have en lejekontrakt i det hele taget, heller ikke når det omhandler et forældrekøb. 

Dog anbefaler vi, at man som udlejer stadig bruger tid på at lave en kontrakt, da en lejekontrakt tydeliggør en aftale imellem dig og dit barn. 

Som tidligere nævnt kan SKAT finde på at tjekke, at huslejen ikke er sat for lavt (eller for højt). I den forbindelse vil SKAT bede om at få fremvist dokumentation for udlejningen, hvorfor en lejekontrakt igen er praktisk at have.

Og så er der jo boligstøtten, som også kan være en stor fordel for dit barn at søge, hvorfor en underskrevet gyldig lejekontrakt også er nødvendig.

Forældrekøb med Familiehandlen

Kan jeg fortryde mit forældrekøb?

Du kan sagtens fortryde dit forældrekøb.

Denne ret kommer dog med nogle retningslinjer. Hvis både køber og sælger begge har skrevet under, kan du benytte dig af “Fortrydelsesretten” i 6 dage, efter at købsaftalen er blevet underskrevet.

Det koster 1% af hele bolighandlen at fortryde købet på denne måde. 

Du kan derimod også benytte dig af advokatforbeholdet. Det forholder sig nemlig sådan, at når du underskriver en købsaftale, skriver du samtidig også under på, at din egen advokat skal godkende købsaftalen. 

Hvis din advokat ikke kan godkende købsaftalen, bliver aftalen annulleret, fordi advokatforbeholdet bliver gældende.

Hvad er et omvendt forældrekøb?

Et såkaldt omvendt forældrekøb henviser til, når børnene investere i en bolig for forældrenes skyld.

Det kan altså både være et omvendt forældrekøb af en ejerlejlighed, andelsbolig, hus eller anden fast ejendom.

I dette scenarie er børnene selvfølgelig voksne, og det er nu deres tur til at forenkle boligsituationen for deres forældre. Et omvendt forældrekøb er sådan set bare et klassisk forældrekøb, hvor rollerne er byttet om. 

En årsag til, at nogle vælger at lave et omvendt forældrekøb er, at et eller flere af børnene er flyttet længere væk for at etablere sig.

De ønsker i den forbindelse at have deres forældre tættere på sig, og derfor investerer de i en bolig, som er øremærket forældrene.

En anden årsag kan være, at barnet/børnene ønsker at forenkle forældrenes boligsituation grundet forældrenes økonomiske situation. 

Nye regler for forældrekøb fra 2021

Reglerne for forældrekøb blev ændret tilbage i 2020 og blev indført i 2021. Det er vigtigt at vide, hvordan det kommer til at påvirke dit forældrekøb, før du tager en beslutning om at investere.

Forældrekøb kan ikke længere indgå i virksomhedsordningen – også kaldet virksomhedsskatteordningen eller forkortes som VSO. 

Dette betyder for dig, at du ikke længere kan trække så stor en procentdel af renteudgifterne fra i skat, som du hidtil har været i stand til. 

Fra i år kan du kun trække 25-33% fra renteudgifterne, hvorimod du før 2021 kunne trække hele 56% fra.

Det er vigtigt at nævne at disse nye regler, som dikterer hvor meget du kan trække fra i renteudgifterne, kun er gældende for købere, som betaler topskat. 

Hvis du derimod ikke betaler topskat, gælder de samme regler for dig, som før indførelsen af den nye finanslov i 2021.

Nye regler for forældrekøb – Virksomhedsordningen

Skal jeg bruge revisor og advokat?

Ligesom med de juridiske dokumenter, som der skal være styr på i forbindelse med en ejendomshandel, som et forældrekøb også indgår under, så kan det samtidig være betryggende med kompetent rådgivning i forbindelse med købet.

På den måde får du lov til at beskue din kommende investering fra et 360 graders perspektiv, inden du sætter autografen på købsaftalen. 

I forbindelse med de juridiske dokumenter, vælger mange at tage kontakt til en boligadvokat. Det kan være en rigtig god idé, især hvis du ikke selv har 100% styr på regler og betingelser, som kan gøre sig gældende ved en ejendomshandel.

Skulle det ske, at I skulle fortryde købet, så kan det i visse tilfælde annulleres med udgangspunkt i advokatforbeholdet, hvorfor en kompetent juridisk rådgiver er en god idé at have ved sin side under købet.

På samme måde kan der være mange fordele i at inddrage en revisor i forbindelse med et forældrekøb. Revisoren kan være behjælpelig med at gennemskue finansieringen samt give et godt fundament at træffe den endelige beslutning ud fra.

Hvordan sætter jeg den rette husleje?

Nu er det jo som sagt dit eget kød og blod, som du skal leje boligen ud til, hvorfor det kan være svært at sætte den rette husleje. 

Som vi har skrevet tidligere, så kan give skattemæssigt bagslag at sætte huslejen for lavt, og samtidig ønsker du med stor sandsynlighed heller ikke at sætte huslejen for højt.

Skal du følge SKAT’s retningslinjer, så siger de, at huslejen for et forældrekøb skal svare til den omkringliggende markedsleje.

Her er der også tale om et “armslængde-princip”, som netop omhandler, at huslejen skal fastsættes, så den er så nær den pågældende markedspris, som muligt.

Hvad gør jeg, når boligen skal sælges igen?

Når I når det tidspunkt, hvor boligen skal sælges – typisk til barnet, så er der igen en masse forhold, som I skal være opmærksomme på. 

I forbindelse med et forældresalg til børn, som også kan betegnes som en familiehandel, er der mange fordele forbundet for både køber og sælger, hvilket i dette tilfælde er forældre og barn.

Dog skal prisfastsættelsen af ejendommen ikke være for langt under den offentlige ejendomsvurdering, da SKAT i sådanne tilfælde vil anse overdragelsen som en delvis gave, hvorfor der vil blive opkrævet gaveafgift.

I forbindelse med en familieoverdragelse kan boligen sælges til et nærtstående familiemedlem, i dette tilfælde barnet, til 15% under den offentlige ejendomsvurdering.  

7 hurtige gode råd:

  1. Din økonomiske situation. Snak eventuelt med en revisor eller en rådgiver angående skat, afgifter, lån, budget, mm.

  2. Når du har fundet en bolig, som du ønsker at købe, er det en god idé at  undersøg, om du kan leje den ud – det er nemlig ikke altid lovligt.

  3. Brug tid på at udarbejde en skriftlig lejekontrakt og husk at fastsætte huslejen lovligt. Det er ikke muligt at fastsætte huslejen så lavt, som man har lyst.

  4. Du kan ofte trække dele af driftsudgifterne fra i skat, men ved udlejning af bolig er omkostningsbegrebet for driftsomkostninger skattemæssigt tvetydige.

  5. Du bliver pålagt at betale skat af en eventuel fortjeneste, hvis boligen er steget i værdi, når du sælger den igen. Dette sker, fordi du ikke selv har boet i boligen.

  6. Der er krav om, at du skal udarbejde et regnskab for din udlejningsaktivitet.

  7. Selvom du laver et forældrekøb og udlejer til dine børn, bliver du af SKAT stadig betragtet som en udlejningsvirksomhed og må derfor følge de regler, som gælder for en udlejningsvirksomhed.

Hvorfor skal jeg benytte mig af forældrekøbspakken?

Forældrekøbspakken er en samlet løsning, hvor vi hjælper dig trygt og sikkert igennem de mange overvejelser, du eller I bør gøre jer i forbindelse med et forældrekøb. 

Desuden udarbejder vi også de nødvendige juridiske dokumenter, så du ikke skal bekymre dig om noget som helst.

Forældrekøb med Familiehandlen

Hvem er Familiehandlen?

Det skal være både effektivt, nemt og billigt at få styr på juridiske dokumenter, og vi har fundet en løsning, så disse kan kombineres.

Derfor kan du trygt bruge os som din juridiske højre hånd, når du står overfor handel med fast ejendom og hvad det indebærer af diverse overenskomster, pagter, breve, kontrakter og fuldmagter.

Forældrekøb​ med Familiehandlen

Nemt. Billigt. Trygt.

Vi er klar til at hjælpe dig.
Bliv ringet op af en familiehandlen advokat!