Hvad er tinglysning?

Du er sikkert stødt på ordet i forbindelse med køb eller salg af ejendom, men hvad betyder det egentlig, og hvad skal du vide om tinglysning? Vi besvarer de oftest stillede spørgsmål om tinglysning nedenfor. Bliv klogere på hvilke dokumenter der skal tinglyses, priser og tinglysningsafgift samt meget andet i denne artikel.

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Hvad er tinglysning?

Tinglysning er en offentlig registrering af diverse dokumenter, som f.eks. kan være køb af ejendomme, tinglysning af anden bolig eller af biler.

Du skal tinglyse disse, fordi det skal sikres, at du (eller I) har de fulde rettigheder til enten bilen eller ejendommen.

Hvis ikke købet/skødet bliver tinglyst, er købet ikke gyldigt, hvilket ligeledes gælder for visse juridiske dokumenter og aftaler, som skal tinglyses for at være gældende.

Herunder vil du både finde dokumenter som testamenter og ægtepagter

Tinglysningen foregår i Tinglysningsretten, som befinder sig i Hobro, og ifølge denne sker cirka 87% af alle anmeldelser automatisk ved digital tinglysning, hvormed de tager under fem sekunder.

Dog kan de mere komplicerede sager behandles manuelt af ansatte hos Tinglysningsretten i Hobro.

Hvad er Tingbogen

Når diverse dokumenter er blevet offentligt registreret og dermed tinglyst, er de tilgængelige for offentligheden.

Alle kan derfor søge i tinglysningsregistret, som også kaldes for Tingbogen, hvis de har interesse i det. Du kan eksempelvis se, hvad nabohuset var værd i sin tid og hvad der blev lånt for at købe det. 

Tingbogen samler oplysninger om:

  • Fysiske formuegenstande 
  • Fast ejendomme
  • Andelsboliger
  • Ægtepagter
  • Køretøjer   


Man hører oftest om tingbogen i forbindelse med faste ejendomme, da der formentlig findes utrolig mange dokumenter i forbindelse med fast ejendom, som alle kan findes på Tingbogen.

Herunder kan du finde dokumenter og generelle oplysninger om boligen såsom størrelse og areal, om huset er under udvidelse, hvilke ejerforhold som er gældende, boligafdelingsoverenskomster, pantsætning og meget andet.

Hvad kan tinglyses?

Overordnet set, så inddeles tinglysning i 3 forskellige kategorier, som omhandler henholdsvis fast ejendom, køretøjer og så personforhold eller virksomheder. 

Ved tinglysning af fast ejendom fastslås rettighederne over en fast ejendom, eksempelvis ejendomsret (skøder), pant, retsforfølgning og begrænsede rettigheder over en ejendom. 

Ved tinglysning af køretøjer fastsættes rettighederne over biler, motorcykler, campingvogne osv. 

Herunder eksempelvis ejendomsforbehold og pant, altså at det endelige ejerskab over køretøjet først overgår til køberen, når køretøjet er betalt helt ud.

Ved tinglysning af personer eller virksomheder, fastsættes rettighederne over en virksomheds aktiver og fremtidige erhvervelser (virksomhedspant), rettigheder over bl.a. løsøre og ægtepagter.

Rettigheder over personer eksempelvis i form af ægtepagter eller umyndiggørelse.

Hvad koster tinglysning?

Der er forskellige afgifter i forbindelse med en tinglysningsproces. Derfor betaler du f.eks. ikke det samme, hvis du skal tinglyse en ægtepagt, som hvis du skal tinglyse et skøde eller en bolig.

En tinglysningsafgift vil typisk være et pengebeløb plus en procentdel af værdien på enten boligen eller køretøjet. Derfor kan det være fordelagtigt at beregne tinglysningsafgiften, før du står og skal betale. 

Pengesummen går til de udgifter, som er forbundet med tinglysningen og som nævnt vil en pris for en tinglysningsafgift variere.

Nedenfor kan du blive klogere på, hvad tinglysningsafgiften er på nogle af de forskellige dokumenter. 

 

Tinglysningsafgift for skøde 

Når en ejendom skifter ejere, skal skødet tinglyses. Tinglysningsafgiften udgør et fast beløb på DKK 1.750,- plus 0,6 % (rundet op til nærmeste 100) af ejendommens værdi.

Beregn tinglysningsafgiften således: Hvis du køber et hus, der har en værdi på DKK 2.000.000,- vil tinglysningsafgiften derfor være på DKK 12.000,- (som udgør de 0,6 %) + 1.750.

 

Tinglysningafgift ægtepagt

Når en ægtepagt skal tinglyses, er afgiften 1.750 kr.

 

Tinglysningsafgift ejendomsforbehold

Et sådant ejendomsforbehold kan forekomme i forbindelse med anskaffelsen af et køretøj. Her er tinglysningsafgiften først og fremmest 1.750 kr.

I dette tilfælde skal man tillægge et beløb på 1,5% af ejendomsforbeholdets værdi. 

Beregn tinglysningsafgiften således:
Hvis du eksempelvis køber en et køretøj til DKK 50.000,- koster tinglysningen DKK 1.750,- + de 1,5%, som i dette tilfælde er DKK  750,-.

Det vil altså sige, at tinglysningsafgiften i alt bliver DKK 2.500,-. 

 

Tinglysningsafgift pant

Hvis der eksempelvis er pant i et hus, skal pantebrevet tinglyses til et beløb svarende til DKK 1.730,- plus 1,45% af det pantsattes værdi.

Beregn tinglysningsafgiften således:
Hvis du har pant på DKK 250.000,- i et hus, koster tinglysningen af pantebrevet dig derfor DKK 3.625,- (som udgør de 1,45 %) + DKK 1750,-.

Det betyder, at tinglysningsafgiften i alt vil koste dig DKK 5.375,-. 

Kan jeg selv foretage tinglysning?

Det er muligt selv at foretage tinglysning via www.tinglysning.dk. Tit og ofte udføres der en digital tinglysning, uanset om det bliver gjort med assistance fra en advokat eller ikke.

Hvis du vælger selv at kaste dig ud i det, vil du blot blive bedt om at betale og underskrive med NemID.

Dog kan det være svært at være sikker på, at dokumentet er udførligt sammensat.

Grundet dette, er der mange, som giver fuldmagt til en advokat eller en ejendomsmægler, hvis tinglysningen omhandler et skøde ved køb af fast ejendom.

Familiehandlen hjælper dig med tinglysning

Har du erfaring indenfor tinglysning, er der ikke noget galt i, at foretage tinglysningen selv.

Vær dog opmærksom på, at tinglysningen ikke vil gå igennem, hvis ikke dokumentet, som du indsender, er korrekt.

Vi er specialister i netop juridiske dokumenter samt tinglysningen heraf, så vi kan hjælpe dig sikkert igennem tinglysningen, hvad end det gælder en ægtepagt, et skøde ved en familieoverdragelse eller et forældrekøb.

Vi står klar til at hjælpe dig i enhver situation, så kontakt os endelig.

Del dette indlæg:

Lise Roulund

Lise Roulund

Advokat

Vi er klar til at hjælpe dig.
Bliv ringet op af en familiehandlen advokat!

Nemt. Billigt. Trygt.