Hvilken betydning har et gældsbrev?

Ofte er det mere fordelagtigt at låne penge af et familiemedlem fremfor banken, men i det tilfælde er det vigtigt, at I udformer et gældsbrev.

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Du kan komme i en situation, hvor du har brug for at låne penge, når du eksempelvis skal ud at investere i en bolig. Ofte er det mere økonomisk fordelagtigt at låne pengene af eksempelvis et familiemedlem fremfor af banken, der kræver renter, når de låner dig penge. Når du låner penge af en ven eller et familiemedlem, kan det være meget fordelagtigt at oprette et gældsbrev.

Indholdsfortegnelse

Hvad er et gældsbrev?

Et gældsbrev er en skriftlig aftale mellem den person, der tager lånet (låntager) og den person, der giver låner (långiver). Et gældsbrev er juridisk bindende dokument mellem to parter, som er gyldigt ved underskrift fra begge. Du kan læse meget nærmere om gældsbrev, hvad de skal indeholde og hvordan de bliver gyldige her

Hvad er et gældsbrev? - Familiehandlen

Hvorfor skal man lave et gældsbrev?

Når der er tale om større pengesummer, er det en rigtig god idé at have aftalen på skrift. På den måde sikrer I jer, at der er enighed om den indgåede aftale, så I undgår tvivl og misforståelser. Når det handler om penge, kan situationen hurtigt blive ubehagelig og det bliver specielt svært, når låneaftalen bliver lavet blandt familiemedlemmer eller gode venner. 

Et gældsbrev fremstår som en sikkerhed, så långiver kan være sikker på at få sine penge igen. Gældsbrevet er et bevis på, at lånet skal betales tilbage fra låntager til långiver.

Hvornår laver man et gældsbrev?

Der laves ofte et gældsbrev, når der er tale om et stort pengebeløb. Det er også ganske normalt, at der bliver oprettet gældsbrev i blandt familiemedlemmer – både med og uden renter. Ofte er det dog uden renter, når lånet skal fungere som en form for arveforskud. Det kaldes dog et familielån og er af typen anfordringslån.

Et gældsbrev skaber retningslinjer for lånet, så der ikke opstår misforståelser i blandt familiemedlemmer. Det kan hurtigt blive ubehageligt, men heldigvis forhindres ved hjælp af et gældsbrev.

En anden årsag til at oprette et gældsbrev, når I låner hinanden penge, er SKAT. Hvis I blot “låner” hinanden penge på uformel vis, vil SKAT se pengebeløbet som en gave, hvilket betyder at du er berettiget til at betale gaveafgifter.  

Hvis et forældrepar har muligheden for det, kan de eksempelvis låne deres barn en million kroner til at købe en bolig. I det tilfælde er det vigtigt at udforme en gældsbrev, der angiver, at der er tale om et lån – ellers vil SKAT nemlig anse beløbet som en gave fra forældrene til barnet.

Hvad skal der indgå i et gældsbrev?

Det er vigtigt, at gældsbrevet indeholder informationer på både låntager og långiver, så der ikke kan herske tvivl om, hvem der har indgået aftalen, ligesom det også er vigtigt, at begge parter skriver under på dokumentet. Du kan læse mere i vores sektion om gældsbrev og blive klogere på, hvilke elementer specifikt bør være inkluderet, når gældsbrevet skal udformes. 

Hvornår skal gælden være indfriet?

Der må gerne indgå en dato for, hvornår gælden skal være indfriet. Hvis der ikke er angivet en dato, kan långiver til enhver tid forlange, at gælden bliver betalt, jf. § 5 i Gældsbrevsloven.

Hvad må ikke indgå i et gældsbrev?

Det må ikke indgå i gældsbrevet, at lånet eksempelvis årligt nedskrives med et bestemt beløb. Hvis det indgår, ser SKAT det som en gave, og derfor skal der betales gaveafgift.

Det er dog ikke ulovligt at nedskrive gælden med et beløb årligt – eksempelvis svarende til det højeste beløb, man må give i gave før man skal betale gaveafgift, men det må ikke fremgå af gældsbrevet. 

Hvad hvis I bliver uenige?

Hvis I bliver uenige om nogle forhold i jeres aftale eller låntager pludselig stopper med at betale til långiver, er det den skriftlige aftale og de regler, I begge har skrevet under på, der er er gældende.

Tinglysning

Et gældsbrev skal ikke tinglyses. Hvis det derimod er et pantebrev, I har lavet, skal det tinglyses. Et pantebrev er på mange måder det samme som et gældsbrev, men hvor der desuden stilles sikkerhed i eksempelvis fast ejendom.

For at gældsbrevet bliver gyldigt på lige fod med andre dokumenter, som er blevet tinglyst, skal det blot underskrives af begge involverede parter. Derudover bliver det først gyldigt, når der er en tilstrækkelig beskrivelse af de involverede parter i gældsbrevet. På denne måde kan de involverede parter identificeres og gældsbrevet kan blive håndhævet.

Derfor skal du have hjælp

Du kan godt udforme et gyldigt gældsbrev uden professionel hjælp. Vi anbefaler dog altid at få juridisk rådgivning, især når der er tale om et større økonomisk beløb. På denne måde kan I være sikre på, at aftalen er gyldig, er udformet efter begge parters behov og har taget højde for alle tænkeligt scenarier. Kontakt os her, så vi kan hjælpe jer.

Derfor skal du have hjælp - Familiehandlen

Del dette indlæg:

Lise Roulund

Lise Roulund

Advokat

Vi er klar til at hjælpe dig.
Bliv ringet op af en familiehandlen advokat!

Nemt. Billigt. Trygt.