Den nye offentlige ejendomsvurderings betydning for familieoverdragelser

Her kan du blive meget klogere på den nye offentlige ejendomsvurdering, og på hvilken betydning den har for reglerne omkring familieoverdragelser.

I efteråret 2021 begyndte de nye offentlige ejendomsvurderinger at blive udsendt til boligejere.

Det er dog langt fra alle boligejere, som endnu har modtaget de nye ejendomsvurderinger, men det forventes at ske i løbet af 2022.

Hvad er en ejendomsvurdering?

Den offentlige ejendomsvurdering udarbejdes af staten, som laver en vurdering af din boligs værdi gennem en gennemsnitlig handelspris for ejendommen.

Denne svarer til et udgangspunkt i ejendommens stand, alder, størrelse samt beliggenhed.

Den offentlige ejendomsvurdering må ikke forveksles med, hvad boligens handelspris vil være i et eventuelt salg, som typisk ligger væsentlig højere.

Vurderingen danner grundlag for, hvad man som boligejer skal betale i ejendomsskat/grundskyld/grundskat og ejendomsværdiskat.

Sidst, der blev udarbejdet nye ejendomsvurderinger, var tilbage i 2011, og den nye offentlige ejendomsvurdering er allerede påbegyndt og udsendt til de første boligejere.

Hvordan kommer de nye offentlige ejendomsvurdering til at påvirke mig?

Bliver din bolig vurderet lavere end vurderingen fra 2011, har du som boligejer betalt for meget i ejendomsværdiskat, og det, du har betalt for meget, vil derfor blive refunderet.

Hvis den nye ejendomsvurdering, som forventeligt, er højere end hidtil, skal du ikke tilbagebetale differencen, hvilket vil være en fordel for dig som boligejer.

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg som forældre vil sælge en bolig til mine børn?

Ønsker du, som forældre, at sælge din bolig til dine børn efter den nye offentlige ejendomsvurdering, vil dette få stor betydning.

Det er forventeligt, at de nye offentlige vurderinger lægger sig væsentligt tæt op ad den reelle handelsværdi, der derfor vil resultere ud i en stigning af ejendomsvurderingen, som samtidig vil betyde en stigning på boligens pris.  

Ligeledes gøres det gældende, at for at undgå skattemæssige konsekvenser, er der kun mulighed for overdragelse til ejendommens offentlige vurdering +/- 20 %, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Det vil derfor betyde, at selvom reglen ændrer sig fra +/-15% til +/-20% vil ejendomsværdien stige så markant, at det ikke vil resultere ud i en fordel at vente med at sælge sin bolig til sine børn til efter de nye ejendomsvurderinger.

Nye afgørelser fra Skatterådet har klassificeret situationen ”særlige omstændigheder”.

Her benævnes det blandt andet, at det afgørende er det tidsmæssige aspekt mellem sælgers køb og selve afståelse af boligen.

Ligeledes er det afgørende, om der er sket belåning hos nære familiemedlemmer.

Det er ligeledes ved Højesterets kendelse fastlagt, at værdiansættelsescirkulæret er opbygget med en forudsætning om, at de, som er nærmest til at bære risikoen, er skattemyndighederne, hvis den offentlige ejendomsvurdering er for lav.

Hvornår er de nye ejendomsvurderinger gældende?

Fra januar 2021 danner de nye ejendomsvurderinger grundlag for den boligafgift, uanset hvornår man som boligejer modtager vurderingen.

Til gengæld er der på ejendomsværdiskatten skattestop samt -loft på grundskylden. Dette betyder dog ikke, at man som boligejer skal betale mere i skat, selvom der er nye ejendomsvurdering på vej.

Er din ejendomsværdi til gengæld faldet, skal man betale mindre end hidtil.  

Er boligen endnu ikke vurderet, gælder +/-15% reglen stadig, og er først gældende på det tidspunkt for overdragelsen, når den nye ejendomsvurdering er meddelt ejeren.

Hvad er forsigtighedsprincippet?

Forsigtighedsprincip er princippet om, at der skal tages forbehold i forbindelse med de nye vurderinger.

Det betyder, at beløbet, man som boligejer betaler skat af, sættes 20 % lavere end den offentlige ejendomsvurdering, da man har forståelse for den fravigelighed, der foreligger ved vurdering af en ejendoms vurdering.

Forsigtighedsprincippet går derfor ud på, at man trækker 20 % fra vurderingen, inden skatten beregnes, dermed er man sikret ikke at skulle betale mere i boligskat, end man som boligejer gør nu.

Hvordan foretages en familieoverdragelse efter den nye offentlige ejendomsvurdering?

Der gøres opmærksom på. at reglerne omkring familieoverdragelse ikke ændres, men de nye ændringer i ejendomsvurderingen vil stadig have en påvirkning på overdragelsen af boligen, da salget af f.eks. en lejlighed vil tage udgangspunkt i den nye offentlige ejendomsvurdering.

Da den sidste nye vurdering er fra 2011, vil der derfor med stor sandsynlighed ske en stigning.

Vi står klar til at rådgive dig allerede i dag

Når det kommer til at gennemskue alle de juridiske aspekter i forhold til den offentlige ejendomsvurdering, og på mulighederne for at foretage en familieoverdragelse, så er det altid en god idé at forhøre sig hos kyndige fagfolk.

Hos Familiehandlen er vi specialister indenfor ejendomshandel og overdragelser, så hvis du har spørgsmål eller lignende, så står vores juridiske rådgivere klar til at assistere dig med kompetent rådgivning

Del dette indlæg:

Picture of Familiehandlen

Familiehandlen

Juridiske eksperter

Vi er klar til at hjælpe dig.
Bliv ringet op af en familiehandlen advokat!

Nemt. Billigt. Trygt.