Kan udlændinge købe sommerhus i Danmark?

I Danmark er der særlige regler for, hvem der kan købe et sommerhus - den såkaldte ”sommerhusregel”. I 1959 blev det nemlig vedtaget ved lov, at det primært var danskere, der kunne købe sommerhuse, men ingen regel uden undtagelser.

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Det er ikke alle udlændinge, som kan købe sommerhuse i Danmark. I Danmark vedtog man i 1959, at køb af sommerhuse i Danmark skulle være forbeholdt danskerne selv.

Reglen lyder: “Uanset bestemmelserne i traktaten kan Danmark opretholde den gældende lovgivning om erhvervelse af ejendomme, der ikke er helårsboliger.” Det betyder også, at selv en anden EU-borger ikke bare kan købe et sommerhus i Danmark, medmindre de søger tilladelse hos Justitministeriet og opnår dispensation.

Der er generelt mange regler i forbindelse med køb af sommerhus, og selvom det minder meget om køb af hus eller anden permanent ejendom, er der specifikke elementer, du bør overveje, når du investerer i sommerhus. 

Indholdsfortegnelse

Dispensation til køb af sommerhus pga. “særlig tilknytning” til Danmark

En udlænding kan opnå dispensation hvis de har såkaldt “særlig tilknytning” til Danmark. For at opfylde kravet om at have “særlig tilknytning” til Danmark, skal man opfylde mindst et af nedenstående kriterier.

1) Tidligere ophold i Danmark

Hvis man har været på mindst 25 ferier i Danmark de sidste 25 år, vil man normalvis få dispensation til at købe et sommerhus i landet. Disse ferier behøver ikke nødvendigvis at være foregået i et sommerhus, men blot i landet generelt – hvad end ferierne har været i storbyerne eller på landet. 

2) Familiemæssig tilknytning

Hvis man har familie i Danmark, kan man også få dispensation til at købe et sommerhus i Danmark som udlænding. Dog er det ikke nok blot at have en biologisk relation til danskere, hvis man som udlænding har mål om at få dispensation til at købe sommerhus. Man skal samtidig have hyppig kontakt til dem som beviser, at man har en reel relation. 

3) Sproglig eller kulturel tilknytning 

Hvis du eksempelvis har stor kendskab og interesse for til dansk historie, kulturliv samt det danske samfund, kan du også opnå dispensation til køb af sommerhus. Hvis du eksempelvis snakker dansk, vil du også have større chance for at få dispensation. 

4) Tilknytning til konkret ejendom  

Hvis man har tilknytning til en specifik ejendom, som eksempelvis at have lejet samme sommerhus i flere år i træk, kan man også få dispensation til at købe et sommerhus i Danmark. Det betyder ikke noget, hvis det er en lejlighed i København, som vedkommende har lejet i en årrække, eller hvis det er et sommerhus på den jyske vestkyst.

Hvordan ansøger man?

Civilstyrelsen udsteder tilladelser til udlændinge, der ønsker at erhverve sig et sommerhus i Danmark (også kaldet ”sekundærbolig”). Ansøgningsskemaet kan du finde ved at klikke her. 

Du kan kun søge om tilladelse til at købe én bestemt ejendom og kan derfor ikke opnå en generel forhåndsgodkendelse til at købe sommerhus i Danmark. Sagsbehandlingstiden er typisk på 8-10 uger.

Hvis du mod forventning ikke opnår tilladelse, eller hvis forudsætningerne for udstedelsen af tilladelsen ændrer sig eller bortfalder, kan du blive pålagt at sælge ejendommen igen inden for en periode på 6 måneder.

Hvor mange og hvem får dispensation?

Statistikker viser, at flere og flere udlændinge opnår dispensation. I 2007 blev der givet 54 tilladelser til udlændinges køb af sommerhus i Danmark og det tal er, med undtagelse af år 2016, steget siden. I 2018 lå det på 374

Det er især nordmænd og tyskere, der opnår dispensation, viser tallene. Faktisk er mere end halvdelen af tilladelserne, som er givet til at købe sommerhus i Danmark, blevet udstedt til statsborgere fra de to lande.

Familieoverdragelse af sommerhus

Ønsker du at overdrage dit sommerhus til et nært familiemedlem? Hos Familiehandlen er vi specialister på området og vi står klar til at hjælpe dig i denne process.

Kontakt os her, hvor vi står klar til at hjælpe dig med din overdragelse af sommerhus. Hvis du er nysgerrig på at vide mere om overdragelse af sommerhus, kan du læse mere i artiklen her.

Har du brug for hjælp?

Det er ikke helt simpelt, når en udlænding skal købe fritidsbolig i Danmark. Der er mange elementer, som skal gå op i en højere enhed, hvis en udlænding skal have dispensation. Kontakt os her, hvis vi skal hjælpe dig i processen eller hvis du blot søger rådgivning og vejledning.

Del dette indlæg:

Lise Roulund

Lise Roulund

Advokat

Vi er klar til at hjælpe dig.
Bliv ringet op af en familiehandlen advokat!

Nemt. Billigt. Trygt.