Må jeg have fast bopæl i sommerhus?

Måske går du og overvejer at sælge dit hus og flytte permanent ud i dit sommerhus, men må du det? Læs om reglerne her.

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Måske går du og overvejer at sælge dit hus og flytte permanent ud i dit sommerhus, men må du have fast bopæl i dit sommerhus? Reglerne kan være en smule komplicerede, men vi gør vores bedste for at give dig et overblik i denne artikel. 

 

Indholdsfortegnelse

Hvad er diverse regler for fast bopæl i sommerhus?

Må jeg have bopæl i mit sommerhus? - Familiehandlen

Ifølge Planloven er det ikke tilladt at have bopæl i et sommerhus året rundt. Det skyldes, at det har status som sommerhus, hvilket har betydning for beboelses mulighederne. Der gælder derfor begrænsninger for anvendelsen modsat en almindelig bolig med helårsstatus, og du kan ikke blot gøre som du ønsker – på trods af, at du ejer sommerhuset. Dog er nogle undtaget fra reglerne, hvilket du kan læse mere om længere nede i artiklen. 

Der er også forskel på, hvor længe og hvor meget du må opholde dig i forhold til både sommerperiode og vinterperiode, når du altså ikke kan bo der permanent. 

 

Sommerperioden: 1. marts – 31. oktober 

I sommerperioden, der strækker sig fra den 1. marts til den 31. oktober, er der ikke begrænsninger for, hvor meget du må opholde dig i dit sommerhus. Her kan du med fordel tage en lang ferie i dit sommerhus eller vælge at rykke ud af din faste bolig, for at bosætte dig i sommerhuset for en stund. 

 

Vinterperioden: 1. november – sidste dag i februar 

I vinterperioden, der strækker sig fra den 1. november til den sidste dag i februar, må du benytte dit sommerhus til ”kortvarige ophold”. Dette kan selvfølgelig fortolkes på forskellige måder, men det betyder faktisk, at du maksimalt må opholde dig i dit sommerhus halvdelen af perioden i maksimalt 4-5 uger ad gangen. I vinterperioden er der altså flere begrænsninger for dig, som gerne vil bære i dit sommerhus.

 

Hvorfor er der egentlig regler på området?

Reglerne skal blandt andet være med til at sikre, at sommerhusområderne fortsat kan benyttes som rekreative områder, og har desuden til formål at beskytte sårbare landskabstyper i sommerhusområderne mod slid. Derudover sænker reglerne også behovet for at oprette nye sommerhusområder i værdifulde områder og ubebyggede kyststrækninger. Kort fortalt er reglerne altså lavet, så sommerhusområderne fortsat kan forblive de hyggelige, smukke områder, de er.

Hvem er undtaget fra reglerne?

Som nævnt tidligere, er der nogle, som er undtaget fra reglerne, når det handler om, hvorvidt de må have fast bopæl i deres sommerhus. Hvis du opfylder et af nedenstående krav, må du have fast bopæl i dit sommerhus året rundt. 

Du må have fast bopæl i dit sommerhus, hvis du: 

  • Ejer dit sommerhus i mere end et år og er førtidspensionist, efterlønsmodtager, modtager fleksydelse eller er over 60 år og gået på pension
  • Har et hus, der først blev anvendt som helårsbeboelse, og sidenhen er blevet lavet om til at ligge i et sommerhusområde
  • Fået dispensation af kommunen til at bo der 

 

Hvis du ender med at blive undtaget fra reglerne, må du selvfølgelig tage din ægtefælle eller samlever med dig. Yderligere kan dine nært beslægtede også få fast bopæl i sommerhuset sammen med dig, såsom hvis du har børn. 

Hvis du efterfølgende afgår ved døden? 

Under dette punkt er det vigtigt at nævne, at hvis du bor med ægtefælle eller samlever samt børn, kan de sagtens fortsat have fast bopæl i sommerhuset, selvom du afgår ved døden. Din familie er derfor ikke afhængige af dig for fortsat at have fast bopæl i sommerhuset. 

Du kan læse mere om lovgivningen for sommerhuse her.

Hvem er undtaget fra reglerne

Hvem kan få dispensation fra reglerne?

Hvis du ikke hverken er over 60 år, og har ejet dit sommerhus i mere end et år, er førtidspensionist, efterlønsmodtager eller lignende, kan du stadig til nød få dispensation af kommunen til at have fast bopæl i sommerhuset. Der er dog regler for, hvem der kan få dispensation til at have fast bopæl i sommerhus året rundt. 

  • Ejer eller forpagter en dagligvarebutik eller anden virksomhed, hvor det er nødvendigt for virksomhedens drift
  • Fejlagtigt har fået oplyst af kommunen, at du må bo i sommerhuset året rundt, da du købte det
  • På grund af alvorlig sygdom og invaliditet vurderes til at kunne få en rimelig tilværelse i dit sommerhus

 

Hvis du opfylder et af kravene, skal du ikke søge om lov hos kommunen, og du kan blot flytte ind i sommerhuset. Det vil altså sige, at du har en slags “før”-dispensation. Dog er du selv ansvarlig for at vurdere, om sommerhuset er i stand til at udgøre en helårsbeboelse i forhold til eksempelvis husets sundhed og sikkerhed. Du kan derfor ikke på et senere tidspunkt søge erstatning, hvis dit sommerhus erklæres uegnet til helårsbeboelse, hvis du i første omgang selv har vurderet, at sommerhuset er i stand til at udgøre en helårsbeboelse.

Når du flytter i sommerhus, vær da opmærksom på …

Det kan være svært at tage den endelige beslutning om, hvorvidt du og familien skal rykke den faste bopæl ud i sommerhuset. Hvilke overvejelser bør man gøre sig, og hvor starter man? 

Der er forskellige elementer, du bør tænke over, før du vælger at flytte din faste bopæl til dit sommerhus. Herunder kan du læse nogle af dem som vi, hos Familiehandlen, råder dig til at overveje. 

Sommerhusets stand

Mange sommerhuse har ikke lige så meget isolering som almindelige huse, og samtidig har de fleste sommerhuse også dårligere ventilation, fordi de ikke er tiltænkt som helårsboliger, der bør kunne stå imod vind og vejr – også i vinterhalvåret. 

Når en bolig ikke er udrustet med meget isolering, og der er dårlig ventilation, kan det hurtigt føre til et stort energiforbrug til opvarmning af sommerhuset. Ligeledes er der en øget risiko for dårligt indeklima, hvad end det er tørt eller fugtigt. 

Tit og ofte har man som privatperson brug for en faglig vurdering af ens sommerhus, før man benytter det som helårsbolig. Medmindre du selv er fagperson eller kender ufatteligt meget til emnet, råder vi dig til at få en fagmand til at kontrollere sommerhuset. Du kan eksempelvis ved at få udarbejdet en tilstandsrapport, som vil give dig overblik over sommerhuset eventuelle mangler. 

Indkøbsmuligheder

Mange har en romantiseret idé om, hvordan det vil være at have fast bopæl i sommerhuset. Dette er naturligt, da man ofte har brug meget tid i sommerhuset under ferier med familien, hvor alt er fryd og gammen – og der er massere af tid i kalenderen! 

Dog kan virksomheden ofte se anderledes ud, idet man pludselig har en hverdag derude. Hvordan vil du eksempelvis købe ind til mad hver dag? Det kan hurtigt blive problematisk, da mange sommerhuse ligger isoleret. Du bør derfor overveje, om det er realistisk at have fast bopæl i sommerhuset ift. indkøbsmuligheder og lignende.

Transportmuligheder

Et andet element, som i den grad også bliver anderledes, når man har sin hverdag i et sommerhus, er transportmulighederne. Du har måske børn eller børnebørn, som bor inde i den nærmeste storby for at studere. Studerende har ofte sjældent bil, og hvis de bliver boende inde i byen efter at have studeret, er der måske også en mulighed for, at de ikke har i sinde at skaffe sig en bil. 

Her bliver det pludselig mere besværligt for dine nærmeste at besøge dig, og de dumper ikke længere bare forbi til en enkelt kop kaffe. De er afhængige af dig og/eller en bil, for at komme på besøg. 

Serviceniveau – også hvis du bliver syg

Sommerhuse er ofte meget isoleret, og områderne har sjældent rigtige veje. Dette betyder også, at der ofte ikke kommer snerydning på disse små stier og krogede veje. Overvej derfor, om du er klar til at give op på snerydningen og/eller om du kan klare snerydningen selv.

Yderligere er det heller ikke altid, at der er ordentlig gadebelysning ved disse isolerede områder. Derfor kan det hurtigt blive meget mørkt – specielt i vinterhalvåret. Brug eventuelt noget tid i sommerhuset i det foregående vinterhalvår for at finde ud af, hvor mørkt det bliver i området og om det er noget, du kan leve med på daglig basis. 

Et andet punkt, som er meget vigtigt at nævne under “serviceniveau”, er, at du er nødt til at undersøge, hvilke muligheder du har, hvis du bliver syg. Kan ambulancen komme ud til dig hurtigt nok? Har du nogle skavanker, som gør at det kan blive nødvendigt med ambulance? Der er mange spørgsmål, som du bør spørge dig selv om i forbindelse med dette punkt! 

Muligvis ny kommune

Hvis dit sommerhus ligger i en anden kommune end din nuværende bolig, skal du være opmærksom på at kontakte denne for at opretholde eventuel hjælp, du havde i din gamle kommune.Skal du overdrage dit sommerhus?

Vi står klar til at hjælpe dig, hvis du skal overdrage dit sommerhus. Vi er specialister i familieoverdragelser og kender alt til processen – også selvom det er et sommerhus, du vil overdrage og ikke et hus eller en lejlighed. 

En ægtepagt - der passer til jer

Eller … skal du overdrage dit hus, nu hvor du flytter i sommerhus?

Er du endt på denne side, fordi du skal overdrage dit hus til et familiemedlem og derfor ønsker at flytte sommerhus? Dér kan vi hjælpe dig hos Familiehandlen! Vi kan hjælpe dig med at overdrage dit hus, så du selv kan fokusere på at skulle flytte i sommerhus – og alt der hører til det. 
Del dette indlæg:

Picture of Familiehandlen

Familiehandlen

Juridiske eksperter

Vi er klar til at hjælpe dig.
Bliv ringet op af en familiehandlen advokat!

Nemt. Billigt. Trygt.