Handler med 15%-reglen kan fortsætte

Højesteret har netop i en ny kendelse slået fast, at Skattestyrelsen skal respektere handler med 15%-reglen.

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Ifølge os er 15%-reglen indenfor ejendomsoverdragelse kommet for at blive. Det mener Højesteret også, da de i en ny kendelse har slået fast, at Skattestyrelsen skal respektere de seneste offentlige vurderinger, om end de kan synes lave.

 

Hvad er 15%-reglen?

Kort sagt kan du ved hjælp af 15%-reglen overdrage din ejendom til eksempelvis dit barn til en pris svarende til den seneste offentlige ejendomsvurdering minus 15%. Derfor har du mulighed for at sælge din ejendom til en lav pris til dit barn, uden det betragtes som en gave. Men husk – der kommer nye offentlige vurderinger i sommeren 2021. Det kan du læse mere om her

15%-reglen

Skattestyrelsen skal respektere vurderingerne

I flere tilfælde har Skattestyrelsen nægtet at anerkende brugen af 15%-reglen, fordi salgsprisen kan være meget afvigende fra de gennemsnitlige salgspriser på sammenlignelige ejendomme.

Nu har Højesteret dog fastslået, at Skatttestyrelsen skal anerkende brugen af reglen, selvom det kan være tilfældet.

Udlejningsejendom måtte sælges til en lav pris

Kendelsen fra Højesteret tager udgangspunkt i en sag om en udlejningsejendom i København. Fire lignende ejendomme var blevet solgt til en pris svarende til 165% af prisen på ejendommen, så på den baggrund ville Skattestyrelsen ikke acceptere vurderingen.

På grund af uenigheden røg i Skifteretten, Østre Landsret og blev til sidst underkendt af Højesteret.

Skal vi hjælpe dig med en familieoverdragelse?

Hvis du ligesom mange andre ønsker at gøre brug at 15%-reglen og overdrage din ejendom til en nærtstående via familiehandel, så kontakt os her og lad os hjælpe jer med at få gennemført overdragelsen.

Eksperter i familieovedragelser og -handler - Familiehandlen

Del dette indlæg:

Picture of Familiehandlen

Familiehandlen

Juridiske eksperter

Vi er klar til at hjælpe dig.
Bliv ringet op af en familiehandlen advokat!

Nemt. Billigt. Trygt.