Nye offentlige ejendomsvurderinger på vej – og det kan blive dyrt for dig!

I sommeren 2021 forventer SKAT at udkomme med det nye offentlige ejendomsvurderinger. Læs her, hvad det har af betydning for dig.

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Der er ikke kommet nye offentlige ejendomsvurderinger fra SKAT siden 2011, hvilket kan komme dig til gode, hvis du står til at få overdraget en ejendom, der forventes at have en højere offentlig ejendomsvurdering i dag end i 2011. Men skynd dig – for snart kommer der nye offentlige ejendomsvurderinger, og det kan vise sig at have stor økonomisk betydning for dig.  

Nye ejendomsvurderinger i slutning af sommer 2021

Det kan virke bemærkelsesværdigt, at den seneste offentlige ejendomsvurdering fra SKAT fandt sted i 2011, når der er sket en stor omvæltning på boligmarkedet det seneste årti.

Vurderingssystemet har været udsat for hård kritik, fordi vurderingerne ikke var tilstrækkeligt retvisende, hvilket har medført, at det nye ejendomsvurderingssystem, som Vurderingsstyrelsen står bag, snart er færdigudviklet efter at have været under udvikling siden 2013.

Vurderingsstyrelsen forventer at starte på de nye vurderinger i sommeren 2021.

Hvad bruges de offentlige ejendomsvurderinger til?

De offentlige ejendomsvurderinger har indflydelse på en lang række ting i et ejendomsforhold. Først og fremmest udregnes ejendomsskatten ud fra ejendommens offentlige vurdering. Hvis en ejendom overdrages fra forældre til et barn, har de offentlige ejendomsvurderinger ligeledes en stor betydning for, hvor meget barnet skal betale for ejendommen.

Ikke altid retvisende

Offentlige ejendomsvurderinger kan ofte være misvisende, fordi de netop sidst er opdateret i 2011. Det kan vise sig at være en fordel for boligejerne, fordi en bolig i mange tilfælde er mere værd end den seneste offentlig ejendomsvurdering foreskriver. Hvis en ejendom skal overdrages til en nærtstående, eksempelvis et barn, kan det være fordelagtigt at handle snart.

Husk dog på, at hvis der foreligger en ejendomsvurdering foretaget efter 2011, er det den, der er gældende. Det kan eksempelvis være hvis du har lavet store ændringer ved din ejendom og har fået den vurderet af en sagkyndig.

Overdragelse af ejendom fra forældre til barn

Indtil SKAT har opdateret deres vurderingssystem og får påbegyndt vurderinger af samtlige ejendomme og såfremt man ikke selv har fået foretaget en vurdering af ejendommens værdi, er det altså den offentlige ejendomsvurdering fra 2011, der er gældende.

Det har den betydning, at en ejendom kan overdrages fra forældre til et barn til en pris svarende til ejendomsvurderingen fra 2011 fratrukket 15%, hvilket giver barnet en stor økonomisk fordel – ikke blot på grund af de 15%, men også hvis ejendommen har en egentlig højere værdi end anslået i den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Hvis overdragelsen af ejendommen først finder sted efter de nye offentlige ejendomsvurderinger har fundet sted i sommeren 2021, bliver ejendomsvurderingen formentlig højere end nu, og barnet vil skulle betale en meget højere pris for ejendommen.

Vi hjælper jer med overdragelsen

Har du en ejendom, du ønsker at overdrage til dit barn, eller er du barn af et forældrepar, der ønsker at overdrage en ejendom til dig, så tøv ikke med at kontakte os og lad os hjælpe jer, så overdragelsen bliver både nem og tryg for alle parter. Kontakt os her, hvis vi skal hjælpe dig let igennem overdragelsen, eller hvis du måtte have brug for at få opklaret eventuelle spørgsmål.

Del dette indlæg:

Lise Roulund

Lise Roulund

Advokat

Vi er klar til at hjælpe dig.
Bliv ringet op af en familiehandlen advokat!

Nemt. Billigt. Trygt.