Tilstandsrapporten har fået en opdatering

Tilstandsrapporten med K1'ere og K2'ere har fået en opdatering og opererer nu med farvebegreber.

Har du styr på betydning af en K1’er versus en K3’er? Forskellen er stor, men det kan være svært at finde ud af, hvad K’erne egentlig dækker over og hvilken betydning de har for dig og din bolig. Derfor den såkaldte tilstandsrapport fået en opdatering, der skal gøre det lettere at gennemskue husets tilstand for dig som køber. 

Indholdsfortegnelse

Hvis du står overfor et huskøb, vil du unægtelig stifte bekendtskab med tilstandsrapporten for huset. Det er nemlig den, der skal give dig et billede af husets øjeblikkelige tilstand.

Hvad er en tilstandsrapport?

pexels mohammad danish 891059 - tilstandsrapporten - Familiehandlen

Først og fremmest stiller du måske spørgsmålstegn ved, hvad en tilstandsrapport er. En tilstandsrapport udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig, før et hus bliver sat til salg. Tilstandsrapporten er med til at give dig et billede af husets stand, så du kan vurdere, hvornår du skal have (flere) penge op af lommen til eksempelvis nyt tag eller forbedringer af elinstallationer.

En tilstandsrapport kan sammenlignes med en lægejournal, som vi hver især har. Heri står der, hvilke skavanker vi slås med og hvilke medicinske forhold vi har måtte stifte bekendtskab med. I tilstandsrapporten står boligens skavanker også nedskrevet, samt hvor slemt det står til. For at gøre det overskueligt, har man hidtil kategoriseret boligens problemer i K’er. Nedenfor kan du se, hvilke K’er betyder hvad, så du bedre kan forstå din tilstandsrapport eller fremtidige tilstandsrapporter. 

K0: Kosmetiske skader
K1: Mindre alvorlige skader
K2: Alvorlige skader
K3: Kritiske skader
UN: Bør undersøges nærmere

Dog er K-systemet ikke længere relevant. Tilstandsrapporten er blevet opdateret, og vi skal nu til at kategorisere boligens fejl med farver. Læs mere om den opdaterede version af tilstandsrapporten nedenfor.

Ændringer af tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter

Fra 1. oktober 2020 ændrede man reglerne for tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter. En allerede udstedt tilstandsrapport er gyldig i seks måneder, så derfor har de gamle tilstandsrapporter været gyldige indtil d. 31. marts 2021. Ligeledes er en allerede udstedt elinstallationsrapport er gyldig i et år og frem til 30. september vil du derfor kunne støde på en gammel elinstallationsrapport.

K-systemet (Karaktersystemet)

Førhen blev fejl og mangler karakteriseret med hhv. K1, K2 og K3, som du kan læse mere om foroven. I den nye ordning bliver boligens tilstand beregnet med farver i stedet. Derudover skal tilstanden kvalificeres efter, hvor hurtigt skaderne skal udbedres, hvilket gør det mere gennemskueligt for købere. Opdateringen af tilstandsrapporten er derfor lavet, for at gøre hele processen nemmere for køber.

 

Rød

Kritiske skader, der skal udbedres med det samme, eftersom de allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktioner svigter på kort sigt, er markeret med rødt.

Gul

Alvorlige skader, der skal udbedres indenfor et par år, da bygningsdelens funktion ellers svigter, er markeret med gult.

Grå

Mindre alvorlige skader, der ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion, er markeret med gråt.

Sort

Skader, der skal undersøges nærmere, er markeret med sort.

tilstandsrapport
Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

Beskrivelser af skaderne

Førhen har det været den byggesagkyndige, der udfærdigede tilstandsrapporten, der stod for beskrivelsen af skaderne på ejendommen, hvilket resulterede i fagtermer og uforståelige forkortelser.

I det nye system forefindes der prædefinerede standardtekster til at beskrive skaderne, der skal gøre det lettere for ikke-fagkyndige at forstå dem.

elinstallationsrapport
Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

Dog er det ikke nok blot at have en tilstandsrapport for at have en fuld huseftersynsordning. For at få det, skal tilstandsrapporten sættes sammen med en elinstallationsrapport. Læs mere om dette begreb nedenfor! 

Hvad er en elinstallationsrapport?

Elinstallationsrapport

En elinstallationsrapport udgør sammen med tilstandsrapporten huseftersynsordningen. En elinstallationsrapport udarbejdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed og indeholder informationer om ejendommens elinstallationer. 

Der er specifikke regler for, hvordan elinstallationen i en bolig bør være for at stemme overens med lovgivning mv. I elinstallationsrapporten kan du derfor læse om diverse mangler, som din bolig eventuelt måtte have og hvor du skal prioritere dine investeringer i boligen. En forkert elinstallation kan være farligt for boligen, og derfor er elinstallationen blevet en del af huseftersynsordningen som helhed.

Kan jeg få lavet en tilstandsrapport på mit sommerhus?

Du kan sagtens få lavet en tilstandsrapport på dit sommerhus. Når du får lavet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, kan du også få en ejerskifteforsikring. Dette er også gældende i forbindelse med salg eller familieoverdragelse af sommerhus, og ikke blot i forhold til hus, ejerlejlighed eller lignende fast bolig.

Er en tilstandsrapport lovpligtig?

Det korte svar er: Nej, en tilstandsrapport er ikke lovpligtig. 

I de fleste handler, kan en tilstandsrapport være til gavn for både sælger og køber. Specielt kan det være til gavn, fordi at der med en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport kan oprettes en ejerskifteforsikring. Hvis ikke der bliver oprettet en ejerskifteforsikring, hæfter sælger for tilkomne skader 10 år frem i tiden. 

Hvad koster en tilstandsrapport og hvem betaler for tilstandsrapporten?

Der er store forskelle på, hvad en tilstandsrapport koster. Det kan være alt fra 4.000 kr. til 10.000 kr., og det kommer helt an på, hvilken byggesagkyndig du benytter dig af. På www.boligejer.dk kan du finde oplysninger og telefonnummer til de byggesagkyndige, som befinder sig i dit område. På den måde kan du undersøge nærmere, hvad prisen på en tilstandsrapport er. Det er sælger, som betaler for en tilstandsrapport og som står for at finde en byggesagkyndig i pågældende område.

Hvornår udarbejdes tilstandsrapporten?

Både en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport skal udarbejdes ved et hussalg, såfremt sælger ønsker at tegne ejerskifteforsikring. Hvis der ikke forefindes en elinstallations- og tilstandsrapport ved et boligsalg, hæfter den tidligere ejer for samtlige fejl og mangler, der måtte være på huset i 10 år efter hussalget. Derfor vælger de fleste at få udarbejdet en tilstands- og elinstallationsrapport, så det er ejerskifteforsikringen, der går ind og dækker eventuelle fejl og mangler. 

Står du overfor et huskøb?

Har du spørgsmål til tilstandsrapporten, familieoverdragelse eller andre ting i et forestående huskøb, så tøv ikke med at kontakte os her, og lad os hjælpe dig videre i processen, således du føler dig sikker i hele processen. 

Står du overfor et huskøb

Del dette indlæg:

Picture of Familiehandlen

Familiehandlen

Juridiske eksperter

Vi er klar til at hjælpe dig.
Bliv ringet op af en familiehandlen advokat!

Nemt. Billigt. Trygt.