Er en fremtidsfuldmagt nødvendig for mig?

En fremtidsfuldmagt har til formål at sikre, at du selv bestemmer, hvem der skal tage vigtige beslutninger for dig, hvis du en dag ikke selv er i stand til det længere. Den kan laves af både personer med begyndende tegn på sygdom og helt raske personer.

En fremtidsfuldmagt har til formål at sikre, at du selv bestemmer, hvem der skal tage vigtige beslutninger for dig, hvis du en dag ikke selv er i stand til det længere. Den kan laves af både personer med begyndende tegn på sygdom og helt raske personer.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Siden 2017 har det været muligt at lave en fremtidsfuldmagt. I den kan du angive, hvem der skal handle på dine vegne, hvis du på et tidspunkt ikke længere selv er i stand til det.

Det er vigtigt at bemærke, at en fremtidsfuldmagt først kan træde i kraft, hvis du ikke længere selv er i stand til at varetage de økonomiske eller personlige forhold, som er omfattet af fuldmagten. Det kan enten skyldes mental eller fysisk sygdom.

Fremtidsfuldmagt - Familiehandlen

Hvem kan lave en fremtidsfuldmagt?

Alle der er over 18 år og i stand til at handle fornuftsmæssigt har mulighed for at lave en fremtidsfuldmagt. Du kan fx ikke lave en fremtidsfuldmagt, hvis du er under værgemål.

Hvem kan være fremtidsfuldmægtig?

Den fremtidsfuldmægtige skal på tidspunktet for fremtidsfuldmagtens ikraftsættelse være over 18 år og må ikke selv være under værgemål eller have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft. Det er ikke et krav, at du inddrager den pågældende person i dine overvejelser, men vi vil på det kraftigste opfordre til det. Det skyldes, at I derfor kan forventningsafstemme og du kan vurdere, om personen er klar til at varetage de behov og ønsker, du måtte have.

Muligt med flere fremtidsfuldmægtige?

Du kan godt vælge at have mere end én fremtidsfuldmægtig. I det tilfælde skal du vurdere, om de skal være sideordnede eller subsidiære i forhold til hinanden.

Sideordnede fremtidsfuldmægtige

Du kan bestemme, at dine fremtidsfuldmægtige sammen skal være ansvarlige for et eller flere bestemte forhold, eller at de skal varetage hvert deres område.

Subsidiære fremtidsfuldmægtige

En subsidiær fremtidsfuldmægtig træder kun i funktion, hvis den eller de primære fremtidsfuldmægtige ikke er i stand til at varetage opgaven – eksempelvis pga. sygdom.

Husk at angive, hvem der er din primære- og subsidiære fremtidsfuldmægtige.

Indhold i en fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagten kan omfatte økonomiske og/eller personlige forhold. Du angiver i fremtidsfuldmagten, hvilke forhold du ønsker, at fuldmagten skal dække over, og den eller de fremtidsfuldmægtige kan kun handle på vegne af dig indenfor de områder, du har angivet.

 

Begrænset fuldmagt

Hvis du kun ønsker at give en fuldmagt ret til at handle indenfor bestemte områder, bør du oprette en fremtidsfuldmagt, hvor den fremtidsfuldmægtige kun kan tilgå bestemte forhold. Det er vigtigt at angive præcist, hvilke forhold der er omfattet, så der ikke opstår tvivl.

 

Fuldmagt til alle forhold

Typisk laves en fremtidsfuldmagt mange år før den træder i kraft, så derfor kan det være vanskeligt at forudse, hvilke forhold der bør være omfattet af den. Derfor kan det i de fleste tilfælde være en fordel at give fuldmagt til alle personlige og økonomiske forhold, så der ikke opstår tvivl om, hvilke forhold der er omfattet af fuldmagten.

Sådan opretter du en fremtidsfuldmagt

Når du skal have oprettet en fremtidsfuldmagt, foregår processen i tre trin:

Udformning af fuldmagten

Kontakt os her, og så hjælper vi dig med at udforme en fuldmagt, der lever op til dine behov og ønsker

 

Registrering af fuldmagten

Herefter skal fuldmagten registreres og underskrives digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret.

Vedkendelse af en notar

Sidste skridt er, at fremtidsfuldmagten skal vedkendes af en notar, som påtegner fuldmagten digitalt. Herefter ligger den som ”hvilende fuldmagt”, indtil den en dag eventuelt træder i kraft.

Notarens opgave er at sikre, at du som fuldmagtsgiver er i stand til at oprette fremtidsfuldmagten, og at du desuden ikke gør det under pres fra andre.

Ændringer af en fremtidsfuldmagt

Du kan kun have én fremtidsfuldmagt liggende hos Fremtidsfuldmagtregistret ad gangen. Hvis du allerede har oprettet en fremtidsfuldmagt, skal den erstattes af den nye.

Du kan som fuldmagtsgiver ændre eller tilbagekalde en fremtidsfuldmagt indtil den er sat i kraft af Familieretshuset. Proceduren er den samme som ved oprettelse af fremtidsfuldmagten.

 

Ændring af en fremtidsfuldmagt, der er trådt i kraft

Hvis du som fuldmagtsgiver er i stand til at forstå betydningen af at ændre eller tilbagekalde fremtidsfuldmagten, kan det ske ved at du anmoder Familieretshuset om det, hvorefter de træffer en afgørelse.

Ændringer af en fremtidsfuldmagt - Familiehandlen

Hvis fuldmagten skal i brug

Det er Familieretshuset, der skal vurdere om du som fuldmagtsgiver ikke længere er i stand til at varetage de forhold, den omhandler. Familieretshuset skal desuden have en lægeerklæring fra din læge.

Lad os hjælpe dig

Vi sidder klar til at hjælpe dig med at lave en fremtidsfuldmagt, der er tilpasset dig. Kontakt os her eller læs mere om fremtidsfuldmagt her.

Du kan også læse mere i Justitsministeriets Vejledning om fremtidsfuldmagter her.

Lad os hjælpe dig

Del dette indlæg:

Picture of Familiehandlen

Familiehandlen

Juridiske eksperter

Vi er klar til at hjælpe dig.
Bliv ringet op af en familiehandlen advokat!

Nemt. Billigt. Trygt.