Ejerskifteforsikring i forbindelse med familieoverdragelse

Læs om fordelene og ulemperne ved at til- og fravalgte ejerskifteforsikring i forbindelse med en familieoverdragelse.

Når I handler internt i familien, kan det være oplagt at droppe ejerskifteforsikringen, fordi I ønsker at indgå i dialog om eventuelle mangler, der måtte være ved boligen – dog kan det stadig være en fordel at tegne en ejerskifteforsikring. I denne artikel kan I læse nærmere om fordelene og ulemperne ved at tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med en familiehandel.

Indholdsfortegnelse

Hvad er ejerskifteforsikring?

Hvad er en ejerskifteforsikring? - Familiehandlen

En ejerskifteforsikring har  til formål at sikre køber mod skjulte skader, som ikke er anført i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. 

Skader, som ingen har været bekendte med, kommer hurtigt til syne efter ejendommen er blevet solgt til køber. Det kan være svært for fagfolk at opdage absolut alle fejl på boligen, og nogle af disse fejl kan være økonomisk udfordrende at overkomme for køber – idet de lige har investeret i en fast ejendom. 

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at hvis tilstandsrapporten og/eller elinstallationsrapporten ikke er udarbejdet ved overtagelsen af ejendommen, er det ikke muligt at tegne en ejerskifteforsikring.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring over?

Det er som regel fordelagtigt at tegne en ejerskifteforsikring på boligen. På den måde sikres køber mod skjulte skader, der kan være i huset, og som ikke er angivet i husets tilstandsrapport, der blev udarbejdet i forbindelse med salget.

Hvis køber ikke tegner en ejerskifteforsikring, når vedkommende investerer i fast ejendom, er det køber selv, der skal betale for reparering af de skader, som kommer til syne efter købet – og som ikke var nedskrevet i tilstandsrapporten. Modsat, hvis køber har tegnet en ejerskifteforsikring, skal ejerskifteforsikringen betale for istandsættelsen af diverse skader. Her bliver det pludselig relevant at tegne en ejerskifteforsikring, specielt hvis man ikke investere i total nyrenoveret eller nybygget ejendom. 

Kan en ejerskifteforsikring betale sig? Ifølge statistikker fra Forsikring & Pension har forsikringsselskaberne i perioden 2004-2014 udbetalt større beløb i erstatning end de har modtaget i indtægt for forsikringerne.

Skal jeg tegne en ejerskifteforsikring?

Du stiller dig måske et spørgsmål om, hvorvidt en ejerskifteforsikring er relevant i dit tilfælde – er der overhovedet tilfælde, hvor en ejerskifteforsikring er irrelevant? Svaret er ja. 

Hvis du køber en ejendom, som du har tænkt dig at totalrenovere fuldstændigt, kan det selvfølgelig være mere optimalt at bruge pengene på ejendommen, i stedet for at bruge pengene på en ejerskifteforsikring. 

Der er også den mulighed, at du er typen, der har skruet hænderne korrekt på og er en haj med diverse renoveringsprojekter. Eller måske du kender nogen, som kan hjælpe dig? På den måde kan du selvfølgelig også spare pengene på en ejerskifteforsikring, men det er måske en chance at tage!

Hvis ikke du er hverken den fødte håndværker, eller har tænkt dig at totalrenovere din nykøbte ejendom, kan en ejerskifteforsikring dog oftest betale sig. 

Hvis sælger ikke tilbyder ejerskifteforsikring

Sælger kan godt undlade at tilbyde køber en ejerskifteforsikring. I det tilfælde er det sælger selv, der skal dække de eventuelle skader, som ejerskifteforsikringen ellers ville have dækket, og af den grund vælger de fleste at tilbyde køber at tegne en ejerskifteforsikring. 

Sælger skal dække skader i ti år fra overtagelsen, hvis der ikke tilbydes en ejerskifteforsikring, hvilket er lang tid – og på en ældre ejendom, kan pengesummen hurtigt løbe op i en mængde, som kan være svær at overkomme. 

 

Ansvarsfraskriving

Hvis sælger ikke ønsker at hæfte i ti år, kan han ansvarsfraskrives. Det kan dog hurtigt blive en kompliceret sag, når man skal ansvarsfraskrive sig forhold i en bolig. Man skal oplyse alt, hvad man ved om forholdet, da man ellers risikerer, at ansvarsfraskrivelsen bliver tilsidesat på grund af manglende opfyldelse af oplysningspligten. Derudover skal det fremgå af forhandlingerne, at ansvarsfraskrivelsen har været en del af dem, hvormed de ses som accepteret af køberen/modtageren af boligen. Sælger kan yderligere kun ansvarsfraskrive sig, hvis der foreligger en tilstandsrapport, der er mindre end seks måneder gammel samt et tilbud på en ejerskifteforsikring.

Det vil altid være et vurderingsspørgsmål, hvorvidt sælgers ansvarsfraskrivelse kan antages at være vedtaget, så køber/modtager kan godt i nogle tilfælde gøre en mangel gældende overfor sælger, selvom det foreligger en ansvarsfraskrivelse.Ejerskifteforsikring ved familieoverdragelse

Ved nogle familieoverdragelser ønsker både køber og sælger at gøre selve salgsprocessen så omkostningsfri som muligt. Derfor vælger nogle ikke at få udarbejdet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport. Som nævnt før, er det ikke muligt at tegne en ejerskifteforsikring uden tilstandsrapport og elinstallationsrapport. 

Ofte forekommer en familieoverdragelse således, at børnene overtager forældrenes ejendom. I sådan et tilfælde er både sælger og køber godt bekendte med ejendommens tilstand, hvorfor det også kan virke overflødigt for dem at investere i en ejerskifteforsikring samt udarbejdelsen af både tilstandsrapport og elinstallationsrapport.

 

Skal vi vælge en ejerskifteforsikring ved familieoverdragelse

Selvom I står overfor en familieoverdragelse, kan det dog stadig være fordelagtigt at investere i både tilstandsrapport, elinstallationsrapport og ejerskifteforsikring. Hvis ikke I gør således, vil sælger hæfte for diverse skader, som kan komme til syne helt op til 10 år ever overdragelsen har fundet sted. Selvom I er i familie, og der er tale om en familieoverdragelse, kan sådan en situation resultere i interne stridigheder og skabe en konflikt som potentielt kunne være undgået. 

Løsningen hvor sælger ikke får udarbejdet en tilstandsrapport, elinstallationsrapport samt indhenter tilbud om ejerskifteforsikring er tydeligvis fordelagtig for køber og knap så fordelagtig for sælger. Det er ultimativt jeres interne relation til hinanden, der i sidste ende er afgørende for, hvilken løsning der er den bedste i jeres tilfælde.

Står I overfor en familieoverdragelse?

Hvis I har flere spørgsmål angående ejerskifte og familieoverdragelser, er I velkomne til at kontakte os her. Vi er eksperter i familieoverdragelser og andre familiehandler og hjælper hver dag familier med disse overdragelser.

Del dette indlæg:

Picture of Familiehandlen

Familiehandlen

Juridiske eksperter

Vi er klar til at hjælpe dig.
Bliv ringet op af en familiehandlen advokat!

Nemt. Billigt. Trygt.