Alt du skal vide om børnetestamente

Hvad sker der med barnet, hvis en eller begge forældre går bort? Læs alt om, hvordan et børnetestamente kan afgøre fremtiden i sådan et tilfælde.

Hvorfor skal du oprette et børnetestamente?

Hvis én af forældrene går bort, vil forældremyndigheden automatisk overgå til den anden forælder, hvis børnene i forvejen bor hos ham/hende.

Bor børnene ikke hos den anden forælder kan han/hun søge om forældremyndigheden gennem Familieretshuset, men hvad sker der egentlig, hvis begge forældre mod al forventning går bort på samme tid, mens børnene er umyndige?

Som udgangspunkt er det Familieretshuset eller Familieretten, som beslutter, hvem der skal overtage forældremyndigheden over børnene.

Med et børnetestamente har man som forældre indflydelse på, hvem der skal overtage forældremyndigheden, hvis det utænkelige skulle ske, medmindre der er særlige omstændigheder, som taler imod.

Hvis du og den anden forældre deler forældremyndigheden og har et fælles ønske om, hvem der skal have forældremyndigheden, hvis I begge skulle gå bort samtidig, vil det være fordelagtigt at oprette et børnetestamente.

Et børnetestamente vil give jer en indflydelse på, hvad der skal ske med jeres børn.

Det er trods alt jer, som forældre, der kender jeres egne børns behov bedst, og derfor vil det med fordel sikre at dine børn vokser op efter jeres ønsker, hvilket et børnetestamente sikrer jer.

Derudover sikrer man sig, at de efterladte ikke kommer i konflikt omkring, hvem der skal have forældremyndigheden over børnene.

Hvad er eneforældremyndighed?

Som enlig med børn har du eneforældremyndighed, men kan stadig med fordel oprette et børnetestamente.

Dette giver dig, som enlig forsørger til børnene, grundlag til at afgive uddybende forklaring, hvorfor en biologisk forælder til børnene ikke skal overtage forældremyndigheden.

Dernæst er det enten Familieretshuset eller Familieretten, som afgør, hvem der ender med forældremyndigheden over børnene.

Det kan også være scenariet, hvor du som forælder med forældremyndighed, blot ønsker at have indflydelse på, hvem der skal overtage forældremyndigheden.

Det skal ligeledes understreges, at et børnetestamente ikke fratager forældremyndigheden fra anden forælder, hvis den anden forælder allerede har forældremyndigheden.

Hvordan træffer Familieretshuset / Familieretten afgørelse?

Når Familieretshuset/Familieretten træffer afgørelse omkring forældremyndigheden, er det med en forudsætning om, hvad der er bedst for børnene.

De indhenter derfor både oplysninger om ansøgere til forældremyndigheden samt oplysninger om børnene, som det hele drejer sig om.

Afhængig af børnenes alder tages deres egne ønsker ligeledes i betragtning ved afgørelsen.

Vi anbefaler, at ved oprettelse af et børnetestamente, hvor der tildeles forældremyndighed, at man samtidig påskriver en alternativ værge som sikkerhed, hvis den første af konkret omstændighed ikke kan overtage forældremyndigheden over børnene.

Det gøres samtidig opmærksom på, at et børnetestamente kun er vejledende, når der træffes afgørelse om forældremyndigheden.

Men som udgangspunkt træffes afgørelsen på baggrund af børnetestamentet, medmindre der er forudsætninger, der ikke er for barnets interesse.

Hvad hvis jeg ikke har lavet et børnetestamente, og vi som forældre bortfalder?

Det er en opfattelse af mange, at det som udgangspunkt er børnenes fadder eller gudmor, som overtager forældremyndigheden, hvis begge forældre går bort.

Dette er dog ikke korrekt, og der følger hverken juridiske eller økonomiske forpligtelser med titlen som hverken fadder eller gudmor.  

Det vil derfor være en oplagt mulighed, som forældre, til at få den sidste indflydelse på, hvem der skal passe på ens børn, hvis uheldet skulle ske.

Vi står klar til at hjælpe med børnetestamente

Har du spørgsmål til, hvordan du kan oprette et børnetestamente, så står vi klar til at hjælpe dig. Dermed er du tryg igennem hele processen, 

Del dette indlæg:

Picture of Familiehandlen

Familiehandlen

Juridiske eksperter

Vi er klar til at hjælpe dig.
Bliv ringet op af en familiehandlen advokat!

Nemt. Billigt. Trygt.