Eksperter i familieoverdragelser - vi klarer det hele for dig

Komplet hjælp til familieoverdragelse, forældrekøb, testamenter og meget mere… Vi håndterer det hele!

15%-reglen ved familieoverdragelse

Familieoverdragelse af bolig

Lovgivningen giver dig mulighed for at overdrage din ejendom til en nærtstående person (eksempelvis dit barn) på fordelagtige vilkår. Ejendommen må overdrages til en pris svarende til den seneste ejendomsvurdering minus 15%. Læs mere om fordelen her

Fordelagtige vilkår

Ved overdragelse af en ejendom til en nærtstående, kan salget ske til den seneste offentlige ejendomsvurdering minus 15%.

Undgå gaveafgift

Der skal ikke betales gaveafgift, når man overdrager en ejendom til nærtstående, eftersom SKAT ikke anser overdragelsen som en gave.

Nærtstående

Børn og børnebørn betragtes som nærtstående, og en overdragelse af en ejendom er derfor en billig måde at give sin formue videre til sine arvinger på.

Din tryghed ved overdragelsen

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Overdragelsesaftale

Vi hjælper dig med at udfærdige den juridiske overdragelsesaftale. Vores advokater sørger for, at der bliver taget hånd om det hele.

Tinglysning

Vi hjælper dig med at få overdragelsen tinglyst, så handlen og rettighederne er sikret. 

Gavebrev

Vores advokater hjælper dig med at lave et gavebrev. Det bruges oftest til at dokumentere gaveoverdragelsen. 

Vi er eksperter i familiehandler

Vores mest populære ydelser

Familieoverdragelsespakken

Alt hvad I behøver, når I skal overdrage jeres ejendom til jeres nærtstående.
DKK 7.995 inkl. moms
 • Pakken inkluderer:
 • Telefonisk juridisk rådgivning
 • Udarbejdelse af købsaftale og skøde
 • Udarbejdelse af gældsbrev
 • Underskrift af skøde
 • Tinglysning af rettigheder
 • Refusionsopgørelse
Populær

Forældrekøbspakken

Køb en ejendom og udlej den til jeres børn, og gør jer et såkaldt forældrekøb.
DKK 7.995 inkl. moms
 • Pakken inkluderer:
 • Telefonisk juridisk rådgivning
 • Udarbejdelse af købsaftale og skøde
 • Godkendelse af handlen
 • Tinglysning af rettigheder
 • Refusionsopgørelse
 • Lejekontrakt

Nemt. Billigt. Trygt.

Vi er klar til at hjælpe dig