Virksomhedsordningens indflydelse på forældrekøb

Først og fremmest undrer du dig måske over, hvad virksomhedsordningen (VSO) overhovedet er, og hvordan du kan gøre brug af ordningen. Det vil vi hos Familiehandlen forsøge at forklare dig i denne artikel samt berette om, hvordan virksomhedsordningen påvirker dit nye forældrekøb.

Indholdsfortegnelse

Hvad er virksomhedsordningen?

Virksomhedsordningen, som også kaldes for virksomhedsskatteordningen eller forkortes som VSO, refererer til den ordning, der håndhæver personligt ejede virksomheders ret til at få skattemæssige fordele. 

Ved en enkeltmandsvirksomhed og andre personligt ejede virksomhedstyper, beskattes al overskud som personligt. SKAT opfatter virksomhedens overskud som ejerens personlige indkomst, idet ejeren og virksomheden juridisk er samme enhed. 

Regnskabsmæssigt kan der dog til tider skelnes mellem hvilke penge, der bruges til forretning såsom investering i virksomheden og hvilke penge, der bruges til privatforbrug. Det er hér, virksomhedsordningens principper kommer til virke, hvor personlig beskatning af det samlede overskud kun ender med at være 22% i a-skat af den pengesum, som bruges i virksomheden. 

Vær dog opmærksom på, at der gælder forskellige skatteregler for forskellige forretningstyper. I 2021 blev der eksempelvis ændret på skattereglerne fra virksomhedsordningen i forbindelse med forældrekøb. Der bliver også refereret til disse nye regler som værende fra 2020. Årsagen til dette er blot, at de blev ændret tilbage i 2020, selvom de dog først blev indført i 2021.

Hvem kan bruge virksomhedsordningen?

Skattepligtige personer i Danmark kan benytte sig af reglerne i virksomhedsordningen, når de har indkomst fra selvstændig virksomhed. Herunder skal du huske, at SKAT også opfatter dig som selvstændig virksomhed, hvis du er freelancer og har eget CVR nummer, eller hvis du på anden vis tjener penge på selvstændigt grundlag. 

Den selvstændige virksomhed (eller blot dig, som er freelancer med CVR nummer), skal være aktivt erhvervsdrivende. Nogle honorar, som har direkte tilknytning til virksomheden, kan ligeledes indgå i virksomhedsordningen. 

Der er mange regler for, hvordan du skal forholde dig til virksomhedsordningen – herunder diverse betingelser og undtagelser. Hvis du står i en mere kompliceret situation end blot at eje en enkeltmandsvirksomhed eller lignende, kan du finde alle oplysninger inde på www.skat.dk under virksomhedsordnignen.

Udlejning af bolig - Selvstændig erhvervsdrivende

Lad os hjælpe dig

Når man udlejer bolig, herunder også når man som forældre udlejer en bolig til sine børn – et såkaldt forældrekøb, bliver man betragtet som en selvstændig erhvervsdrivende. Man tjener penge på udlejningen, også selvom udlejningen blot er til sit barn. Du kan nemlig heller ikke fastsætte huslejen som du vil, hvilket du kan læse mere om her.  

Når du er betragtet som en selvstændig erhvervsdrivende grundet en indtjening ved udlejning, har virksomhedsordningen hidtil været til rådighed for dig. Dog er det ikke længere tilfældet, hvilket vi forklarer yderligere i næste afsnit.

Hvordan påvirker de nye regler fra virksomhedsordningen dit forældrekøb? - De nye regler fra 2021

Selvom du egentlig hidtil har været berettiget til at benytte reglerne fra virksomhedsordningen, når du har været udlejer af et forældrekøb, er det ikke tilfældet længere.

Førhen var du i stand til at at trække hele 56% af renteudgifterne fra i skat, hvorimod du nu kun kan trække 25-33% fra. Disse nye regler er dog kun gældende for købere, som betaler topskat. 

Kapitalafkastordningen vs. virksomhedsordningen 

Du har måske før hørt om kapitalafkastordningen, når du har søgt på virksomhedsordningen eller lignende. Det er fordi, at kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen er 2 ud af 3 beskatningsmuligheder, som selvstændige erhvervsdrivende kan bruge. Den tredje mulighed er personskatteloven. 

Du kan derfor også benytte dig af kapitalafkastordningen og personskatteloven, når du udlejer bolig til dit barn, idet du bliver opfattet som selvstændig erhvervsdrivende af SKAT. Dog er der flere fordele ved at benytte sig af enten kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen end ved brug af personskatteloven. Ved brug af personskatteloven beskattes du direkte af virksomhedens overskud, hvilket kan sammenlignes med beskatning af indkomst fra et lønmodtagerjob.

I modsætning til virksomhedsordningen, som giver dig fordelagtige fratræk i renteudgifterne, giver kapitalafkastordningen dig mulighed for at beregne et kapitalafkast af virksomhedens aktiver. Herefter trækkes det fra i din personlige indkomst og tillægges den indkomst, som kaldes kapitalindkomsten. Kapitalindkomsten refererer til den indkomst, som du får fra eksempelvis renter og aktier. På denne vis formindskes din personlige indkomst hvorimod kapitalindkomsten øges. 

Skal du bruge rådgivning til dit forældrekøb i forhold til de nye regler fra VSO?

Er du stadig lidt i tvivl om, hvordan disse nye regler fra 2021 præcis påvirker dit forældrekøb, kan du sagtens søge rådgivning her hos Familiehandlen ved blot at kontakte os. Vi hjælper dig, så du kan føle dig tryg ved investering i et forældrekøb.

Del dette indlæg:

Picture of Familiehandlen

Familiehandlen

Juridiske eksperter

Vi er klar til at hjælpe dig.
Bliv ringet op af en familiehandlen advokat!

Nemt. Billigt. Trygt.