Derfor er det vigtigt med en lejekontrakt, når du udlejer din ejendom

Selvom du udlejer din ejendom til eksempelvis dit barn, er det vigtigt at have en gyldig lejekontrakt. Her kan du læse hvorfor.

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Selvom du udlejer din ejendom til dine børn, kan det faktisk være en rigtig god idé at have en nedskrevet lejekontrakt, selvom du ikke regner med, at den er relevant, fordi I på grund af jeres familiære relation ikke behøver et skriftligt dokument på jeres aftale.  

Hvad er en lejekontrakt?

En lejekontrakt er en skriftlig aftale mellem udlejer og lejer, der angiver, hvem der lejer hvad af hvem og på hvilke vilkår. For at en lejekontrakt skal være gyldig, skal den være i overensstemmelse med reglerne i lejeloven. Hvis det ikke er tilfældet, er det reglerne i lejeloven, der er gældende for lejeforholdet.

Hvis en lejer underskriver en lejekontrakt, der viser sig ikke at være gyldig, er det reglerne i lejeloven, der gælder, og lejekontrakten er derfor ikke længere gældende, hvilket typisk er til lejers fordel.

Hvad er en lejekontrakt? - Familiehandlen

Hvis der ikke findes en lejekontrakt

Det er reglerne i lejeloven, der er gældende, hvis der ikke findes en lejekontrakt i lejeforholdet. Grundlæggende findes der tre store forskelle på at have en lejekontrakt og ikke at have en.

 

Indvendig vedligeholdelse

Den største forskel ved at have en lejekontrakt og ikke at have en er den indvendige vedligeholdelse. Oftest står det indskrevet i lejekontrakter, at lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt, men hvis der ikke findes en lejekontrakt, påhviler vedligeholdelsespligten udlejer. Udlejer må derfor ikke stille krav til, at lejer skal male eller lignende, der ses som almindelig vedligeholdelse. Dog skal misligholdelse af lejemålet skal udbedres på lejers regning.

 

14 dage til istandsættelse

Det er lovligt, at udlejer kan kræve, at de sidste 14 dage af en lejeperiode bruges til istandsættelse af lejemålet, hvorfor lejer skal aflevere lejemålet 14 dage før lejeperiodens udløb, hvis der findes en lejekontrakt, hvori det står angivet. Hvis der ikke findes en, kan udlejer som nævnt ikke kræve penge til istandsættelse og derfor heller ikke kræve tid til istandsættelse.

 

Huslejestigning med nettoprisindekset

Hvis der ikke findes en lejekontrakt, må udlejer ikke kræve, at huslejen stiger med nettoprisindekset. Når en husleje reguleres efter nettoprisindekset, stiger den årligt med den procentdel, som priserne i samfundet er steget. Det er kun lovligt, hvis det står indskrevet i en lejekontrakt.

Din lejer kan få boligstøtte

Hvis der findes en lejekontrakt på jeres lejeforhold, kan din lejer, hvis de øvrige krav er overholdt, modtage boligstøtte. En lejekontrakt kan derfor vise sig at være en økonomisk fordel for din lejer.

Din lejer kan få boligstøtte

Hvad hvis der opstår en konflikt?

Hvis du og din lejer bliver uenige om noget i lejeforholdet, vil det altid være lejekontrakten, der er gældende – såfremt den selvfølgelig lever op til lejelovens krav. Derfor er det altid en god idé at have en lejekontrakt, selvom den kan synes overflødig.

Vi hjælper dig med lejekontrakten

Vores advokater er eksperter indenfor lejeret og er derfor klar til at udarbejde en lejekontrakt, der stemmer overens med dine og jeres behov og ønsker. Klik her, hvis vi skal hjælpe dig med at udforme en lejekontrakt. 

Eksperter i familieovedragelser og -handler - Familiehandlen

Del dette indlæg:

Picture of Familiehandlen

Familiehandlen

Juridiske eksperter

Vi er klar til at hjælpe dig.
Bliv ringet op af en familiehandlen advokat!

Nemt. Billigt. Trygt.